Українська мова - Управління освіти міської ради науково – методичний центр


^ Українська мова
*

- Тімченко С.О. Критичне мислення: крок до комунікативної компетенції учня

-Шведенко О.М. Асоціативне й креативне мислення учнів на уроках мови

- Пославська В.А. Степан Радченко ( В.Підмогильний „Місто”) і Жорж Дюруа ( Гі де Мопасан „Любий друг”): психологічні паралелі

- Кідалова Н.О. Способи відтворення чужого мовлення ( соціокультурна тема урку: „Шоколад”). 8 клас

- Багмут Л.В. Правопис складних слів

- Бей Г.С. Володимир Гнатюк- славний син Наддніпрянщини

- Яриніч О.Ф. Херсонщина моя золотокоса

- Ковалевська Л.В., Бугар Л.М. Тестові завдання з теми

„ Синтаксис складного речення”

- Мартинюк Н.С. Доля людини, знищеної юрбою. Новела Валерія Шевчука „Самсон”

- Бєляєва Т.В., Тимченко І.В. Культура мовлення в просторі національної комунікації

- Шабі С.В. Світ української казки: число як символ магічності

- Голобородько Я.Ю. Духовні пріоритети Івана Дзюби. До 80-річчя українського діяча

- Маленко О.О. Стилістика в шкільному курсі мови: теорія і практика. Діловий і художній стилі

- Незгасимі світи Володимира Калашника. До 75-річчя відомого мовознавця й поета


Вивчаємо укр. Мову та літературу

19-21

Основа
*

- Дороз В. Сучасний урок української мови в парадигмі компетентнісного підход: здобутки та перспективи

- Пилипенко О. Ознаку дій він називає... (Узагальнення та систематизація вивченого за темою „Прислівник”. Урок української мови у 7 класі)

- Сергієнко Ю. Якщо ти знаєш... ( Узагальнення і систематизація знань за розділом „Односкладні речення”)

- Твердоступ А. Героїко- романтичні твори Миколи Хвильового (Два уроки з української літератури в 11 класі)

- Карайван Н. Час досягнення стійких літературних учмінь і навичок (Літературні розминки як засіб якісної підготовки до ЗНО)

- Соловей Н. Вчимося використовувати засоби словотвору у різних стилях мови( Урок1. Урок-семінар. Урок 2. Урок – ділова гра

- Соловець Л.О. Вираження етнічної специфіки української культури у фразеологізмах

- Мовчан Р. Осип Турянський ( Стаття з розділу впідручнику „Українська література. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів ( рівень стандарту, академічний рівень)

- Скоморовьска Н. Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках української літератури

- Пресіч О. Пошук нового героя у „ канадському” романі Уласа Самчука „На твердій землі”

- Карпенко В. Зустрічі з Василем Баркою

- Бедрик Л. Шкільний музей – засіб розширення соціокультурного простору особистості

- Мельник А. Вивчення художніх творів світової літератури в культурологічному контексті

- Бук С. Письменницькі словники української мови

- Вихованець І. Про культуру української мови

- Марченко Н. Дитяче читання та Інтернет

- Хомишинець Л. „ В Україні майбутній бестселер – за дитячим письменником”: симпозіум „Література. Діти. Час” очима Мар’яни Савки

Українська мова та література

6

Пед.

Преса
^ Зарубіжна література
*

- Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році

- Гревцева Т. Запорука успішного року

- Ніколенко О. Стратегічні напрями нових стандартів з літератури

- Таранік-Ткачук К. Складові майстерності вчителя та фактор створення сучасного і успішного року літератури

- Конкурс „Учитель року -2011” очима членів журі

- Каєнко О. Конкурс „Учитель року” як фактор зростання педагогічної майстерності

- Бліц- інтерв’ю з переможцем конкурсу „Вчитель року- 2011”

- Невмержицька О. Метод проету як засіб формування читацької компетенції учнів. Від світлини- до фотграфічності художнього твору ( Е.Золя- теоретик натуралізму)

- Без калини нема України ( сценарій позакласного заходу у 5 класі)

- Ісаєва О. Концептуальні роздуми щодо мети та завдань сучасного підручника з літератури для старшої школи

- Звиняцьковський В. З орієнтацією на отримання системних гуманітарних знань

- Ковбасенко Ю. Штрихи до історико- літературного портрета. Франц Кафка. Джеймс Джойс ( Розділи з підручника „Світова література”. 11 клас)

- Уліщенко В. Особливості організації емоційно-ціннісного діалогу під час вивчення притчових текстів ( На прикладі повісті А.де Сент- Екзюпері „Маленький принц” та повісті Б.Харчука „Планетник”)

- Бурдіна О. Інтерактивний прийом – до кожної теми 6 клас

- Сутула О., Тригуб І. Календарне планування уроків світової літератури ( академічний рівень) 11 клас

- Сутула О., Тригуб І. Календарне планування уроків світової літератури ( рівень стандарту) 11 клас

- Сутула О., Тригуб І. Орієнтовне планування уроків світової літератури 11 клас

- Ненько І. Урок тривалістю у 28 років

- Сафарян С. Київська палітра творчості Михайла Булгакова


Всесвітня література в середніх навчальних закладах України

7-8

Пед.

Преса
*

- Голод С.М. Авангардистські та модерністські течії в західній поезії першої половини ХХ ст. Цикл уроків в 11-му класі

- Подорожна Н.В. Уроки за повістю-казкою С.Лагерлеф „Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми”

- Пилипенко Л.Д. Г.К. Андересен „Снігова королева”

- Бескровна Н.М. Перемога теплих людських стосунків над багатствами Снігової королеви ( за однойменною казкою Г.К.Андерсена)

- Лук’янченко Н.І. Урок-змагання „Літературні казки”. 5 клас

- Шотова Н.П.Тонкий ліризм поезії Ф.Тютчева „Я знаю в праосені пору...”

- Борисова О.О., Мастеровенко В.В. Педагогічні читання: усний журнал „Серце, віддане дітям”

- Мележик В.О. М.В. Гоголь „Повість про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем”

- Космач Н.П. Конкурс знавців світової літератури”

- Шевченко С.В. Підсумковий урок за темою „Л.Толстой. Роман „Війна і мир”

- Кириленко С.В.Інтелектуальна гра „Ми-детективи”. 7 клас

- Яценко Л.О. Літературна гра „Мир Вам!” ( за творчістю Шолом- Алейхема)

- Новічкова Н.Б. Гра „Щасливчик”.6-7 класи

- Стрельчук С.І. Літературно-біографічна композиція до ювілею віктора Платоновича Некрасова

Зарубіжна латература

в школі

15-16

Основа
*

- Шалагінов Б. Літературна компаративістика в школі: можливості й труднощі

- Мурзо Т. та ін. Уроки компаративного аналізу – вимога часу

- Клименко Ж. Формування компаративістської компетентності учнів у процесі вивчення світової літератури

- Науково-методичний лекторій для вчителя світової літератури „Компаративний підхід у вивченні світової літератури у старших класах загальноосвітньої школи” ( Рубрику веде Ольга Ніколенко)

- Ковальчук Р. Калина і сакура ( Урок компаративного аналізу творів М.Басьо і Т. Шевченка). 5 клас

- Новосад Н. „Мандрує світом хитрий лис” (Урок-подорож з елементами компаративного аналізу уривків з „Панчатантри”, „Фарбованого лису”, „Роману про ренара”, поеми Й.В. Гете „Рейнеке Лис”, казок І.Франка „Фарбований лис” і „Лис Микита” 5 клас

- Вакуленко Л., Пильник В. „Пісня про Роланда”, „Слово о полку Ігоревім: спільне і відмінне

- Рак Г. „Крізь людський біль проступає вселюдське” (О.Гончар) (Бінарний урок-зіставлення трагедії Й.В.Гете „Фауст” та однойменною оперою Ш.Гуно) 9 клас

- Усата Г. На крилах романтичних мрій (Урок- усний літературно-мистецький журнал 9 клас

- Фокіна І., Шатайло Н. Втілення вічних літературних образів у музиці ( Інтегрований урок ( світова література, музика, німецька мова) за трагедією Й.В. „Фауст” та однойменною оперою Ш.Гуно) 9 клас

- Гетьманенко І., Алексєєва Т. Творчий перегук майстрів слова (Бінарний урок-дослідження з елементами компаративістики: „Проблемно-тематичний аналіз жіночих образів Т.Шевченка та М.Некрасова) 10 клас

- Мегедь І. Інтермедіальність художнього твору (Музичні коди в романі М.Булгакова „Майстер і Маргарита”) 11 клас

- Головня А. Зоонім як складова порівняння на позначення рис характеру людини ( Про вибір засобів україномовного перекладу порівнянь з компонентом-зоонімом у прозі Редьярда Кіпмлінга)

- Гревцева Т. Юные филологи выходят на всеукраинский уровень

- Проценко С. Урок пам’яті: „ Друга світова війна у дзеркалі літератури” ( За поезіями О.Твардовського і Л.Костенко)

Всесвітня література в середніх

навчальних

закладах

України

6

Пед.

Преса
^ Англійська мова
*

- Горчакова Н.В. Изучение иностанного языка как средство приобщения к другой культуре

- Жученко М.Р. Метод «Портфолио» на уроках иностранного языка

- Мамонова І.П.Формування соціокультурних компетенцій учнів через використання автентичного матеріалу

- Рибянцева К.А. Компонентно-структурний аналіз професійної компетентності вчителя іноземних мов

- Плющ О.О. Developing picture based speaking skills at english lessons

- Ніколаєнко І.І. Developing students’ knowledge in english classes usng student- centered approach

- Бутенко Ю.В., Рудик М.В. Usage of percent at meal preparation by heroes of disney’s fairy tales. 5 form

- Войтович О.А. Бінарний урок за темою „ Computer – it’s the thing you need” 8 клас

- Павленко І.В.Flood, Fire, or earthquake. What is more dangerous? 7-8 forms

- Баліна Н.М. Урок- віртуальна подорож „ A tour to the crimea”. 9 клас

- Олару Ю.Ю. Екологічна конференція „Our planet is our home”. 11 клас

- Бутенко Ю.В.Animal planet

Англійська мова та література

19-21

„Основа
*

- Завдання ІУ етапу Всеукраїнської учнівської олімпади з англійської мови

- Всеукраїнська учнівська олімпіада у враженнях волонтерів Корпусу Миру США в Україні

- Іванішина Л. Казки Василя Сухомлинського як засіб комунікативної спрямованості уроків англійської мови на початковому етапі навчання

- Задорожна Г. Куди поспішали мурашки (Збірка казок В.О. Сухомлинського у перекладі англійською мовою)

- Безверха М.О. Жити із задоволенням ( Урок із використанням проектної технології у 4 класі)

- Трофимчук С. Говорити – легко! ( Методичний посібник для вчителів англійської мови, продовження)

- Вчимо англійську разом із Британською Радою

- Always Learninq:Exam Activator від видавництва Lonqman

Іноземні мови в навчальних закладах

3

Пед.

Преса
*

- Шклярук Г.О. Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп’ютерних технологій

- Бикова С.В. Образец для написания пояснительной записки к учебным программам

- Фарина О.З. Комунікативний підхід до навчання англійської мови в спеціалізованій школі з поглибленним її вивченням

- Міфтахова Л.Г. Розвиток навичок творчого письма

- Козак М. The types of reading and exercises for teaching reading

- Фаїзова К.С. Sport in our life. 7 form. За підручником О Карп’юк

- Дубель Г.В. The more you read - . The more you know/ In the world of books

- Казачінер О.С. Travelling. 3 клас

- Мавроді Н.В. Уроки за темою „Тварини”. 3 клас

- ЖглоІ.В., Ряховська Т.І. Моя улюблена іграшка. 3-4 класи

- Ягмурова Н.О. Magic garden. 4 form

Англійська мова та література

22-23

„Основа
*

- Про проведення єдиного уроку, присвяченого відзначенню 20-ї річниці незалежності України

- Вольф Н.С. English party «We are citizens of Ukraine»

- Соколова Л.А. Реализация принципов философии Whollelnguage в обучении чтению на английском языке

- Волинець М.А., Гавура О.О. Порівняльна характеристика України та Великобританії. Бінарний Урок географія – англійська мова з елементами етнографії. 8 клас

- Андрущенко О.О. The tour around London

- Смирнова О.С. Традиции и обычаи королевской семьи. 7 класс

- Смирнова О.С., Чорна Т.М. National symbols of the uk. 6 клас

- Момот О.В. Конкурс знавців англомовних країн „Битва гігантів”. 9-10 класи

- Костікова І.І., Казачінер О.С. Визначення видо-часових форм дієслова

Англійська мова та література

24

Основа
Математика

*

- Данилова В.І. Система роботи міського методичного об’єднання

- Бевз Г.П. та ін. Новий підручник геометрії для 11 класу. Академічний і профільний рівні

- Афанасьєва О.М. Про новий підручник з математики для 11 класу рівня стандарту

- Афанасєва О.М. та ін. Тематичне оцінювання під час вивчення курсу математики в 11 класі

- Біла Н.С. Діагностичні роботи з математики для учнів 5-11 класів

- Кушнір В.А., Кушнір Г.А. Технологія автомитазиваного конструювання логарифмічних рівнянь з наперед визначеними властивостями

- Маркова І.С. Дидактична картотека до теми „Подільність чисел”. Математика, 6 клас

- Мандражи О., Григорович Д. Межі для міркувань

- Бродський Я.С. та ін. „Про підсумки конкурсу „Золотий ключик” 2011 року

- Василенко О. Між аксіом і теорем. Календар від „Серенади математиці”

Математика в школах України

22-24

ОсноваОрієнтовне календарно-тематичне планування з алгебри та початків аналізу, геометрії. 11 клас

Математика в школах України

19

-21

Основа
*

^ Керівнику гуртка

Руденко О.В. Навчаємося мислити та спілкуватися на заняттях математики. Авторська програма гуртка для учнів 5-6 класів

- Тема 1. Математика як частина культури людства

- Тема 2. Як люди сприймають інформацію

- Тема 3. Вчимося виділяте головне в потоці інформації. Робота з текстом

- Тема 4. Елементи системного підходу в мисленні

- Тема 5. Математичні об’єкти: величини, числа, геометричні фігури, тіла, задачі, рівняння, формули, математичні вирази

- Тема 6. Порівняння як математичний спосіб розв’язування задач

- Тема 7. Суттєві та несуттєві ознаки предметів. Узагальнення

- Тема 8. Використання планування під час вивчення математики

- Тема 9. Відношення. Рівність

- Тема 10.- Що таке число

- Тема 11- Аналіз програми вивчення чисел та дій із ними на доступному досвіді початкової школи та 5(6) класу

- Тема 12. Моделювання курсу математики початкової школи. Аналіз моделей

- Тема 13. Як ми сприймаємо математику

- Тема14. Надбання математичної науки протягом історії людства

- Тема 15. Чи вміємо ми спілкуватисяч

- Тема 16. Спілкування на уроках математики. Правила спілкування в навчальній діяльності

- Тема 17. Активне та пасивне слухання

- Тема 18. Дискусія. Правила ведення дискусії

- Тема 19. Конфлікти. Як розв’язувати конфлікти

- Тема 20. Як спілкуватися з дорослими

- Тема 21.Використання навичок спілкування на уроках математики

- Тема 22. Аналіз програми курсу

- Тема 23. Незвичайний залік

-Старова О.О. Друга Александрійська школа

- Василенко А. Избранные места календаря от «Серенады математике»

Математика в школах України. Позакласна робота

7

Основа
*

- Навчальна програма з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, 10-11 класи ( рівень стандарту)

- Навчальна програма з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, 10-11 класи (академічний рівень)

- Ленчук І. Метричні побудови у площині загального розташування

- Повар С., Повар Н. Окремі властивості комбінацій і біноміального розподілу випадкової величини та їх застосування

- Борисова В. Та ін. Заключний етап ХІІІ Всеукраїнського турніру юних математиків імені професора М.Й. Ядренка

- Репета В., Репета Б. Числові тригонометричні тотожності та мала теорема Ферма

- Новоселецька Т. Використання сучасних засобів навчання на уроках геометрії

- Сита Г., Портенко М. Короткий нарис життя і творчості Анатолія Володимировича Скорохода

Математика в школі

6

Пед.

Преса
*

- Старостенко І.С. Наукове товариство учнів

- Лось Н.М. Основи науково- дослідної роботи учнів з математики

- Любімова Л.О. Інтелектуальні ігри

- Михалькова І.М. Теорія матриць

- Бевз Г.П. Миколіада

- Богуш Н.М. Турнір друзів. Позакласний захід для учнів 6 класу

- Старова О.О. Середні віки. Розвиток математики в Індії

- Тарадайко Н.С. Головоломки с монетами

- Избранные места календаря от «Серенады математике»

Математика в школах України. Позакласна робота

8

Основа
Інформатика, інформатизаціяКомок І.В. Основи алгоритмізації та програмування. Цикл уроків

Інформатика в школі

6

Основа
*

- Алєксєєва Г.М. Генезис та розвиток проблем застосування комп’ютерних технологій у різних сферах професійно-педагогічної діяльності

- Волошина С.В. Розвиток інформаційної та комунікативної компетентності вчителя

- Починок С.І. Мережева школа як ефективний засіб організації профільного навчання

Завучу.Усе для роботи

15-16

Основа
*

- Шеремет Ю.І. Комп’ютерні науки в шкільному навчанні

- Антонова О.П. Комп’ютерленд. Навчальна програма з інформатики. 2-4 класи

- Пахомова Г.В. Основи програмування мовою Лого. Навчальна програма з інформатики. 5-6 класи

- Пилипчук О.П. та ін. Єдиний базовий курс . Навчальна програма з інформатики. 7-9 класи

Інформатика в школі

8

Основа
^ Фізика. Астрономія
*

- Карплюк Г.О. Коментарій до посібника „Збірник завдань до ДПА з фізики.11 клас”

- Горшкова О.Г., Кравець Т.І. Усвідомлення своїх можливостей на шляху професійного самовдосконалення

- Сумарук О. Астрономічна освіта молоді в контексті розбудови України

- Мазур С.В. Аспекти організації навчальної роботи в кабінеті фізики

- Осипенко Н.М. Самостійна робота з підручником

- Слонімська Л.Є. Групова форма самостійної роботи учнів

- Чернявська Л.Н. Деякі види нестандартних уроків

- Суслова В.Л. Формування вмінь та навичок розв’язування задач на початковому етапі фізичної освіти

- Федоренко Д.П. Технології розвивального навчання на уроках фізики

- Панкеєва А.А. Забезпечення міжпредметних зв’язків під час вивчення курсу „ технічна механіка”

- Арестенко Г.П. Інструкції з безпеки життєдіяльності до лабораторних робіт з фізики основної школи

- Леонова Л.П. Програма спецкурсу „Практична фізика” ( 8 клас)

- Ковмір Н.М. Перевірочні тести на уроках фізики в 7 клас: з досвіду роботи

- Всеукраїнвський фізичний конкурс „Левеня”

Фізика в школах України

13-14

Основа
*

- Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення фізики у 2011/2012 навчальному році

- Інструктивно- методичні рекомендації щодо вивчення астрономії в 2011/2012 навчальному році

- Панченко Т. Урок-лекція: „Відносність руху Сонця. Землі, Місяця та пов’язані з цим небесні явища”

- Хован І. Урок здобуття нових знань: „Історія виникнення та сучасні погляди на теорію відносності”, 10 клас

- Мельник О., Ткаченко І. Демеркуризація –актуальна проблема сьогодення

- Новак О., Остапчук М. Додавання гармонічних коливальних рухів

- Тарасенко М. Деякі зауваження щодо обробки результатів вимірювань фізичних величин

- Крячко І. Цілі та задачі навчання астрономії в старшій загальноосвітній школі

- Шевченко О. Тести з фізики та креативне мислення учнів

- Тищук В., Семещук І. Вивчення кількісних характеристик радіоактивного розпаду з використанням сучасних інформаційних технологій

- Гнатюк О. Навчальна екскурсія в дендрологічному парку „Софіївка”

- Хоменко О. Перша Всеукраїнська учнівська олімпіада з астрономії

- Бабаєва Н., Барильник-Куракова О. Зісторії розвитку поглядів на поняття ваги тіла

- Пасічник Ю. Георгій Георгійович Де-Метц – фізик, педагог, організатор(до 150-річчя від дня народження)

Фізика та астрономія в школі

5

Пед.

Преса
*

- Хоменко О.В. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії в 2011-2012 н.р

- Каплун С.В. „Фізика-11”: підручник для завершення шкільного курсу

- Ятвецька Л.І. та ін. Тематичне планування навчального матеріалу для 11 класу ( рівень стандарту)

- Кравець Т.І. Електричне поле. Цикл уроків в 11 класі

- Безсажний В.В. Теорема Остроградського- Гаусса та її застосування в задачах із електростастистики

- Костін І.Н. Кабінет фізики – творча лабораторія вчителя

- Якуша Л.Г. Про особистісно зорієнтовану технологію навчання

- Данилевський М.М.Формування наукового світогляду


- Шульга С.М. Система сегментного викладання та оцінювання навчального матеріалу

- Касьяненко В.В.Деякі методи розв’язання фізичних задач

- Сердюченко В.Г. Методи розв’язування олімпіадних задач із фізики

- Беленькова А.Е. Вхідний контроль знань. 9 клас

- Ковмір Н.М. Тести поточного оцінювання в 9 класі

- Кичижиєва М.В., Шац Н.В. Рух і фаза місяця. Лабораторний практикум

Фізика в школах України

15-16

Основа
9530941599058704.html
9531102930658043.html
9531161929012045.html
9531226042673055.html
9531441017584433.html