Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу
Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу
^ АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2007р.

N з/пВиди цінних паперів


Номінальна вартість,

тис. грн.

На кінець звітного періоду

Оцінна вартість, тис. грн.

1

2

3

4
Цінні папери вітчизняних емітентів

^ Державні цінні папери

1

Облігації внутрішніх державних позик

-

-

2

Облігації зовнішніх державних позик

-

-

3

Облігації місцевих позик

72 000,0

74 723,76

4

Казначейські зобов'язання

-

-

5

Усього державних цінних паперів

(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)

72 000,0

74 723,76

^ Цінні папери емітентів - резидентів України

6

Акції

27 595,95

328 880,43

7

Облігації

121 004,25

140 361,92

8

Ощадні сертифікати9

Інші цінні папери10

Усього цінних паперів емітентів-резидентів

(ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)

148 600,20

469 242,35

11

^ Разом цінних паперів вітчизняних емітентів

(ряд. 5 +ряд. 10)

220 600,20

543 966,11

^ Цінні папери іноземних емітентів

Цінні папери іноземних держав

12

Внутрішні13

Зовнішні14

Усього цінних паперів іноземних держав

(ряд. 12 + ряд. 13)

0,00

0,00

^ Цінні папери емітентів-нерезидентів

15

Акції16

Облігації17

Інші цінні папери18

Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів

(ряд. 15 + ряд. 16+ ряд. 17)

0,00

0,00

19

^ Разом цінних паперів іноземних емітентів

(ряд. 14 + ряд. 18)

0,00

0,00

20
^ Усього фінансових інвестицій
(ряд. 11+ ряд. 19), у т. ч.:

220 600,20

543 966,11

21

- короткострокових22

- довгострокових9524035608233748.html
9524138174106441.html
9524283974870468.html
9524378307972312.html
9524482137397593.html