$z - ISBN (П) - Удк 025. 32: 65. 011. 56


$z - ISBN (П)

$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (П)

Опис підполів дивитись – Контрольні підполя.
    1. ^ ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ


Пунктуація

У кінці поля ставиться крапка, якщо немає іншої пунктуації.
^ 546 Примітка про мову (П)


ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ


Перший індикатор

Не визначений

# - Не визначений

Другий індикатор

Не визначений

# - Не визначений


Коди підполів

$a – Примітка про мову (НП)

$b – Інформаційний код або алфавіт (П)

$3 – Специфіковані матеріали (НП)

$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (П)    1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ

У полі зазначається примітка про мову (мови) текстового чи пісенного твору, якщо відповідна інформація не зазначена в інших полях.    1. ^ ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ


ІНДИКАТОРИ

Обидві позиції індикаторів не визначені, кожна містить пробіл “#”.


^ КОДИ ПІДПОЛІВ


$a – Примітка про мову (НП)

У підполі міститься текст примітки про мову.


008/35-37 eng

041 0# $a eng $a fre

546 ## $a Текст англійською та французькою.


$b – Інформаційний код або алфавіт (П)


$3 – Специфіковані матеріали (НП)

Підполе $3 містить інформацію, яка позначає частину матеріалів, що описуються, для яких мова не застосовується.

$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (П)

Опис підполів дивитись – Контрольні підполя.    1. ^ ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ


Пунктуація

546 поле закінчується на крапку, якщо не представлено інші розділові знаки.


^ 590 Примітка про автограф і колекцію (П)


ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ


Перший індикатор

Не визначений

# - Не визначений

Другий індикатор

Не визначений

# - Не визначений


Коди підполів

$a – Автограф (НП)

$b – Колекція (НП)    1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ

У полі зазначається примітка про автограф, якщо на примірнику є напис, зроблений від руки (підполе $a). У полі також зазначається інформація про особу чи організацію, до колекції якої належить матеріал, що описується (підполе $b).


ІНДИКАТОРИ

Обидві позиції індикаторів не визначені, кожна містить пробіл “#”.


^ КОДИ ПІДПОЛІВ


$a – Автограф (НП)

Підполе містить прізвище та ініціали особи, чий автограф представлений на виданні.


590 ## $a Дужий, Я.


В інтегрованій бібліотечний системі ALEPH-500 примітка у формі ^ Дужий, Я., автогр.

також зазначається в модулі примірників, при додаванні примірника у закладці “Загальна інформація 2” у полі “Примітка читачу”.


$b – Колекція (НП)

Підполе містить прізвище та ініціали особи, до колекції якої належить видання.


590 ## $b Брюховецький, В. С.


590 ## $aПавличко, Д. $b Павличко, Д.    1. ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ


Пунктуація

590 поле закінчується на крапку, якщо не представлено інші розділові знаки.


^ Дисплейні константи

Вступні терміни чи фрази, такі як Автограф: та Колекція: не зазначаються у MARC записі. Вони можуть генеруватися системою, як дисплейна константа, що асоціюється зі значенням поля та підполя.

^ Підполе Дисплейна константа

$a Автограф:

$b Колекція:


591 Примітка про дарувальника (П)


ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ


^ Перший індикатор

Не визначений

# - Не визначений

Другий індикатор

Не визначений

# - Не визначений


Коди підполів

$a – Дарувальник (НП)    1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ

У полі зазначається примітка про дарувальника (особу чи організацію).    1. ^ ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ


ІНДИКАТОРИ

Обидві позиції індикаторів не визначені, кожна містить пробіл “#”.


^ КОДИ ПІДПОЛІВ


$a – Дарувальник (НП)

Підполе містить прізвище та ініціали особи чи назву організації, яка подарувала видання, яке описується


591 ## $b Брюховецький, В. С.


591 ## $a Міжнародний фонд “Відродження”.    1. ^ ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ


Пунктуація

591 поле закінчується на крапку, якщо не представлено інші розділові знаки.


^ Дисплейні константи

Вступний термін, такий як Дарувальник: не зазначаються у MARC записі. Він може генеруватися системою, як дисплейна константа, що асоціюється зі значенням поля.


^ 593 Примітка про рідкісне видання (НП)


ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ


Перший індикатор

Не визначений

# - Не визначений

Другий індикатор

Не визначений

# - Не визначений


Коди підполів

$a – Примітка про рідкісне видання (НП)    1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ

Поле заповнюється, якщо описуваний примірник є виданням до 1948 року, виданий обмеженим тиражем або на ньому є автограф видатної людини.    1. ^ ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ


ІНДИКАТОРИ

Обидві позиції індикаторів не визначені, кожна містить пробіл “#”.


КОДИ ПІДПОЛІВ


$a – Примітка про рідкісне видання (НП)

Підполе містить примітку “Рідкісне”. Додається зі списку натисканням клавіши F8.


593 ## $a Рідкісне    1. ^ ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ


Пунктуація

593 поле не містить кінцевої пунктуації.


594 Примітка про екслібрис (П)


ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ


^ Перший індикатор

Не визначений

# - Не визначений

Другий індикатор

Не визначений

# - Не визначений


Коди підполів

$a – Ім’я/ найменування (НП)    1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ

Поле заповнюється, якщо матеріал, що описується має екслібрис.    1. ^ ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ


ІНДИКАТОРИ

Обидві позиції індикаторів не визначені, кожна містить пробіл “#”.


^ КОДИ ПІДПОЛІВ


$a – Ім’я/ наймення (НП)

Підполе містить прізвище та ініціали особи чи назву організації, екслібрис якої присутній на виданні, що описується


594 ## $a Дужий, Я.


594 ## $a Наукова бібліотека НаУКМА.
    1. ^ ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ


Пунктуація

594 поле закінчується на крапку, якщо не представлено інші розділові знаки.

Позначка «екслібрис» відділяється від імені/ наймення, поданого в підполі $a комою.


^ Дисплейні константи

Вступний термін, такий як Екслібрис: не зазначаються у MARC записі. Він може генеруватися системою, як дисплейна константа, що асоціюється зі значенням поля.


^ 6XX Поля предметного доступу – загальна інформація

600 Додаткове предметне введення – ім’я особи (П)

610 Додаткове предметне введення – наймення організації (П)

611 Додаткове предметне введення – наймення заходу (П)

^ 630 Додаткове предметне введення – уніфікована назва (П)

648 Додаткове предметне введення – хронологічний термін (П)

650 Додаткове предметне введення – тематичний термін (П)

651 Додаткове предметне введення – географічна назва (П)

^ 653 Термін індексування – неконтрольований (П)

654 Додаткове предметне введення – фасетні тематичні терміни (П)

655 Термін індексування – жанр/ форма (П)

         1. ^ 656 Термін індексування – професія (П)

657 Термін індексування – функція (П)

658 Термін індексування – завдання навчального курсу (П)

662 Додаткове предметне введення – ієрархічна назва місця (П)
    1. ^ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

6XX поля містять введення та терміни предметного доступу, що забезпечують додатковий доступ до бібліографічного запису за допомогою заголовка або терміна, які створюються у відповідності до встановлених принципів і правил предметної каталогізації або побудови тезауруса. Стандартний перелік або авторитетний файл ідентифікується значенням, що визначається позицією другого індикатора чи кодом джерела MARC, який зазначається у підполі $2, яке заповнюється разом із значенням “7” другого індикатора. Одне з полів містить дані неконтрольованого предметного доступу.

Опис першого індикатора та загальних підполів для X00, X10, X11 та X30 полів подано в розділах загальної інформації для цих полів. У цьому розділі детально описано другий індикатор і підполя ($v, $x, $y, $z), специфічні для усіх предметних 6XX полів і підполя, специфічні для окремих 6XX полів.


^ 600 Додаткове предметне введення – ім’я особи (П)


ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ


        1. Перший індикатор

Тип імені особи як елемент введення

0 – Ім’я

1 – Прізвище

3 – Родове ім’я


Другий індикатор

Система/ тезаурус предметних заголовків

0 – Предметні заголовки Бібліотеки Конгресу

1 – Предметні заголовки Бібліотеки Конгресу для дитячої літератури

^ 2 – Медичні предметні заголовки/ авторитетні файли Національної медичної бібліотеки

3 – Предметні авторитетні файли Національної сільськогосподарської бібліотеки

^ 4 – Джерело не визначене

5 – Канадські предметні заголовки/ авторитетні файли Національної бібліотеки Канади

6 – Répertoire des vedettes-matière/ авторитетні файли Національної бібліотеки Канади

7 – Джерело визначене у підполі $2


Коди підполів


^ Частина, що стосується імені

$a – Ім’я особи (НП)

$q – Більш повна форма імені (НП)

$b – Нумерація (НП)

$c – Титули та інші слова, що асоціюються з іменем (П)

$d – Дати, що асоціюються з іменем (НП)

$e – Термін відношення (П)

$j – Атрибутивне уточнення (П)

$u – Додаткові дані (приналежність) (НП)

$4 – Код відношення (П)


Частина, що стосується назви

$t – Назва роботи (НП)

$f – Дата роботи(НП)

$g– Різна інформація(НП)

$h – Носій (НП)

$k – Підзаголовок форми (П)

$l – Мова роботи (НП)

$m – Засіб музичного виконання (П)

$n – Номер частини/ розділу роботи (П)

$o – Відомості про аранжування музичного твору (НП)

$p – Назва частини/ розділу роботи (П)

$r – Ключ для музики (НП)

$s – Версія (НП)


Частина, що стосується предметного підрозділу

$v – Підрозділ форми (П)

$x – Загальний підрозділ (П)

$y – Хронологічний підрозділ(П)

$z – Географічний підрозділ (П)


Контрольні підполя

$0 – Контрольний номер авторитетного запису (П)

$2 – Джерело заголовка чи терміна(НП)

$3 – Специфіковані матеріали (НП)

$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (П)
     1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ

Це поле містить особисте ім’я, що використовується як додаткове предметне введення. Додаткові предметні введення, які співвідносяться з бібліографічним записом, забезпечують доступ згідно усталеним принципам і правилам предметної каталогізації. Поле 600 може використовуватися будь-якою організацією, що задає предметні заголовки, які базуються на списку чи авторитетних файлах, що ідентифікуються позицією другого індикатора або в підполі $2 (Джерело заголовка чи терміна).     1. ^ ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ

Опис першого індикатора та загальних підполів для X00 полів подані в розділах загальної інформації для цих полів. У цьому розділі детально описана позиція другого індикатора та підполя частини, що стосується предметного підрозділу.


ІНДИКАТОРИ


Другий індикатор – Система/ тезаурус предметних заголовків

Позиція другого індикатора специфікує систему чи тезаурус предметних заголовків, що використовується у побудові предметного заголовка.


0 – Предметні заголовки Бібліотеки Конгресу/ авторитетні файли Бібліотеки Конгресу.

Значення “0” означає, що формулювання додаткового предметного введення відповідає Предметним заголовкам Бібліотеки Конгресу (Library of Congress Subject Headings (LCSH)), які підтримуються Бібліотекою Конгресу.


1 - Предметні заголовки Бібліотеки Конгресу для дитячої літератури

Значення “1” означає, що формулювання додаткового предметного введення відповідає “^ AC Subject Headings” Предметних заголовків Бібліотеки Конгресу, які підтримуються Бібліотекою Конгресу.


2 – Медичні предметні заголовки

Значення “2” означає, що формулювання додаткового предметного введення відповідає Авторитетним файлам Національної медичної бібліотеки. (National Library of Medicine authority files (NLM authority files)).


3 – Предметний авторитетний файл Національної сільськогосподарської бібліотеки

Значення “3” означає, що формулювання додаткового предметного введення відповідає Предметному авторитетного файла Національної сільськогосподарської бібліотеки.


4 – Джерело не визначене

Значення “4” означає, що формулювання додаткового предметного введення відповідає контрольованому списку, який не може бути специфікованим однією із систем/ тезаурусом предметних заголовків, що відповідають значенням другого індикатора 0-3, 5-6 чи визначаються MARC кодом у підполі $2.


5 – Канадські предметні заголовки

Значення “5” означає, що формулювання додаткового предметного введення відповідає Канадським предметним заголовкам (Canadian Subject Headings), які підтримуються Національною бібліотекою Канади.


6 – Répertoire de vedettes-matière

Значення “6” означає, що формулювання додаткового предметного введення відповідає ^ Répertoire de vedettes-matière, які підтримується Bibliotheque de l’Universite Laval.


7 – Джерело зазначається у підполі $2

Значення “7” означає, що формулювання додаткового предметного введення відповідає контрольованому списку іншому, ніж той, що специфікований одним із інших визначених значень, і для якого визначається MARC код у підполі $2.

^ КОДИ ПІДПОЛІВ


$v – Підрозділ форми (П)

Підполе $v містить підрозділ форми, який позначає специфічний тип чи жанр матеріалу, що визначений тезаурусом для використання. Підполе $v заповнюється лише коли предметний підрозділ форми додається до імені особи чи сім’ї, як форма розширеного предметного заголовка. Підполе $v використовується для термінів форми тільки коли вони функціонують як зазначено вище. Для зазначення тих самих термінів може використовуватися підполе $x, якщо терміни функціонують як загальні підрозділи. Зазвичай, підполе $v є останнім підполем у полі. Підполе може повторюватися, якщо використовується більш ніж один підрозділ форми.


600 14 $a Шевченко, Т. Г. $q (Тарас Григорович), $d 1814-1861 $v Словники.


$x – Загальний підрозділ (П)

Підполе $x містить предметний підрозділ, який не підходить для розміщення у полі $v (Підрозділ форми), підполі $y (Хронологічний підрозділ) чи $z (Географічний підрозділ). Підполе $x заповнюється лише коли загальний підрозділ теми додається до імені чи імені/ назви.


600 14 $a Шевченко, Т. Г. $q (Тарас Григорович), $d 1814-1861 $x Філософські погляди.

$y – Хронологічний підрозділ(П)

Підполе $y містить хронологічний підрозділ, який представляє період часу. Підполе $y заповнюється лише коли хронологічний предметний підрозділ додається до імені чи імені/ назви.


600 14 $a Шевченко, Т. Г. $q (Тарас Григорович), $d1814-1861. $t Твори $x Переклади російською $y 20 ст.

$z – Географічний підрозділ (П)

Підполе $z містить географічний предметний підрозділ. Підполе $z заповнюється лише коли географічний предметний підрозділ додається до імені чи імені/ назви.


600 14 $a Шевченко, Т. Г. $q (Тарас Григорович), $d 1814-1861 $z Росія $z Санкт-Петербург.


$0 – Контрольний номер авторитетного запису (П)

Опис підполя дивитись – Контрольні підполя.


$2 – Джерело заголовка чи терміна (НП)

Підполе $2 містить MARC код, що означає тезаурус чи авторитетний файл, який є джерелом заголовка у 600 полі, коли позиція другого індикатора містить значення 7. Джерелом кодів є Список MARC кодів для відношень, джерел, домовленостей опису (MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions), що підтримується Бібліотекою Конгресу.


600 17 $a Nixon, Richard M., $d 1913- $2 henn


$3 – Специфіковані матеріали (НП)

Підполе $3 містить інформацію, яка позначає частину матеріалів, що описуються, для яких застосовується це поле.


$4 – Код відношення(П)

Джерелом кодів є Список MARC кодів для відношень, джерел, домовленостей опису (MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions), що підтримується Бібліотекою Конгресу.


$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (НП)

Опис цих підполів дивитись – Контрольні підполя.     1. ^ ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ


Пунктуація

Пунктуація піделементів заголовка визначається правилами бібліографічного опису або правилами складання предметних заголовків.

600 поля закінчуються знаком пунктуації чи круглими дужками. Якщо останнім підполем є підполе $2, $3, $4, то пунктуаційні знаки чи круглі дужки передують цим підполям.


9519991230775469.html
9520070950583645.html
9520228560976892.html
9520368379100169.html
9520485281291452.html