В академічних виданнях - Види публікацій викладачів кафедри української літератури І компаративістики

^ В академічних виданнях

 1. Волинець Ю. В.Особисте і родинне життя Богдана Хмельницького у публікаціях періодики 90-х р.р. ХХ століття (Стаття друга) // Вісн. Черкаського ун-ту. Сер.: Філологічні науки. — Черкаси, 2007. — Вип. 118. — С.102 — 107.

 2. Волинець Ю. В.Тридцять років незламної боротьби: до 30-річчя створення Української Гельсінської Групи //Вісн. Черкаського ун-ту. Сер.: Філологічні науки. — Черкаси, 2006. — Вип. 95. — С.195 — 197 (у співавт. – Марценішко Вікторія).

 3. Кошова І. «Цей ліс, як ми…»: спроба інтерпретації (збірка Валентини Коваленко «Вісь») // Слово і час. – 2004. – №9. – С. 54-58.

 4. Кошова І. Панченко В. Володимир Винниченко: Парадокси долі і творчості: Книга розвідок та мандрівок. – К., 2004. – 288 с. // Дивослово. – 2005. – №7. – С. 69-70.

 5. Кошова І. Творчий полілог (В.Винниченко і західноєвропейська література початку ХХ ст.) // Слово і час. – 2002. – №2. – С. 43-48 (0,5 друк. арк.).

 6. Мануйкін О.О Вивчення творчості Марка Вовчка у 9му класі // Методика викладання української мови і літератури. Вип. 11. К., 1990. С. 3439(0,5 д.а.)

 7. Мануйкін О.О Не замулити джерела духовності(Роман О. Гончара “Собор” у 11му класі) // Українська література в загальноосвітній школі.  2000.  № 5.  С. 25 (0,6 д.а.).  [У співавт. Л. Мануйкіна]. ф

 8. Мануйкін О.О Сучасний літературний процес на уроках у 11му класі // Українська література в загальноосвітній школі.  2001.  №2. С.1219(0,7 д.а.).  [У співавт. Л. Мануйкіна].  ф

 9. Марценішко В. О Вплив релігійного фактору на історіософську концепцію трилогії М.Старицького “Богдан Хмельницький” і роману Г.Сенкевича “Вогнем і мечем”: типологічні паралелі // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А.Зарва. – Ніжин: “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. – Вип. ХІV: Лінгвістика і літературознавство. – С.334 – 341.

 10. Марценішко В. О Жанрова специфіка фантастичних творів Олеся Бердника // Вісник.Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Випуск 36. – Черкаси, 2002. –С.86 – 93.

 11. Марценішко В. О Мистецтво детективу // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Випуск 57. – Черкаси, 2004. – С.17 – 22 (У співавт. Безрукова І.О.).

 12. Марценішко В. О Міфологічний образ вовка в українському фольклорі // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Випуск 86. – Черкаси, 2006. – С.147 – 162 (У співавторстві – Хлівна Вікторія).

 13. Марценішко В. О Образ України, її історія в польській літературі (ХVI – XІХ ст.) // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Випуск 76. – Черкаси, 2005. – С.34 – 49.

 14. Марценішко В. О Польська література (зокрема творчість Генріка Сенкевича) в оцінці Івана Франка // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Випуск 67. – Черкаси, 2005. – С.105 – 111.

 15. Марценішко В. О Синтез історіософського та міфологічного у творчості Докії Гуменної // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Випуск 40. – Черкаси, 2004. – С.40 – 45.

 16. Марценішко В. О Тридцять років незламної боротьби: до 30-річчя створення Української Гельсінської Групи // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Випуск 95. – Черкаси, 2006. – С.192 – 195. (У співавт. – Волинець Юлія)

 17. Марценішко В. О Фантастика Василя Бережного і Рея Бредбері: точки дотику // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Випуск 49. – Черкаси, 2003. – С.135 – 143 (У співавт. Руденко Н.М.).

 18. Марценішко В. О Формування й утвердження стереотипів (міфів) взаємного сприймання: українці – поляки // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Випуск 95. – Черкаси, 2006. – С.175 – 181.

 19. Марценішко В. О Функціонування амбівалентного образу поляка в українській літературі ХVI – XІХ ст. // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Випуск 86. – Черкаси, 2006. – С.39 – 50.

 20. Марценішко В. О Функціонування традиційного сюжету про Агасфера: від давнини до сучасності // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Випуск 47. – Черкаси, 2003. –С.99 – 105.

 21. Марценішко В. О.Антиутопія як жанроутвір літературної фантастики // Вісник Черк. ун-ту. Серія “Філол. науки”. Вип. 31. – Черкаси, 2002. – С.39 – 50.

 22. Марценішко В. О.До 125-річчя Сергія Єфремова // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Випуск 28. – Черкаси, 2001. – С.172 – 173.

 23. Марценішко В. О.Синтез східних і західних релігійно-філософських учень у фантастичній моделі світу Олеся Бердника // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Випуск 28. – Черкаси, 2001. – С.116 – 125.

 24. Пахаренко В. І. «Долетить на Дніпро луна»// Слово і час. – 1992. – Ч.6.

 25. Пахаренко В. І. «У всякого своя доля…»// Слово і час. – 2002. – Ч. 12.

 26. Пахаренко В. І. В Україні вдруге і назавжди// Слово і час. – 1993. – Ч. 5.

 27. Пахаренко В. І. Великий льох»: національна ідея, історіософія, метафізичний контекст// Слово і час. – 2001. – Ч. 3.

 28. Пахаренко В. І. Духовний камертон В. Симоненка// Слово і час. – 1993. – Ч. 2.

 29. Пахаренко В. І. Маловідомі публікації фольклору, спрямованого проти режиму тоталітаризму// Народна творчість та етнографія. – 1993. – Ч.1.

 30. Пахаренко В. І. Народна творчість про Голодомор// Народна творчість та етнографія. – 1991. – Ч. 6.

 31. Пахаренко В. І. Походження мистецтва// Слово і час. – 1998. – Ч. 2.

 32. Пахаренко Н.Світотворча гра Костянтина Москальця // Слово і час. – 2008. – № 1. – С. 84 – 89.

 33. Ромащенко Л.І. “Великі теми культури у слов’янських літературах” // Слово і Час. – 2006. – №2. – С.94-95 ( 0, 3 д.а).

 34. Ромащенко Л.І. “Гріхи розмаїті” // Слово і Час. – 2006. – № 11. – 85-86.

 35. Ромащенко Л.І. афос заперечення війни // Матеріали до уривку за повістю “Альпійська балада” В. Бикова і оповіданням “Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…” Г. Белля // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – № 4. – С. 39 – 40.

 36. Ромащенко Л.І. Варшавські враження // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005.– №10. – С. 47-50 (0,5 д.а.).

 37. Ромащенко Л.І. Крила як символ духовного злету людини (до трактування образу крил в оповіданні Г. Гарсіа Маркеса (“Стариган із крилами”) та баладі І. Драча (“Крила”) Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – № 12. – С. 17–18.

 38. Ромащенко Л.І. Література і влада // Слово і Час. – 2003. – №11. – С.84–85.

 39. Ромащенко Л.І. Минуле – урок для сучасності, проекція на майбутнє.(Роздуми над новим романом Л. Костенко “Берестечко”) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – № 5 – С. 44 – 50.

 40. Ромащенко Л.І. Наша анкета: “Дисертаційні дослідження – на робочий стіл учителя”// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. –2004. – №3. –С.25.

 41. Ромащенко Л.І. Не зашорювати літературу ідеологічно // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 9. – С. 6.

 42. Ромащенко Л.І. Повернення з глибини віків // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – №5. – С. 54–55.

 43. Ромащенко Л.І. Повість “Замок” Р. Іваничука – умовно-історична реконструкція доби Руїни// Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – №8. – С.24-27.

 44. Ромащенко Л.І. Польська думка про Мазепу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. № 2 – С. 192 – 197.

 45. Ромащенко Л.І. Пристрасне слово Ол. Гончара (Ознайомлення з публіцистикою письменника) // Українська мова і література в школі. – 1992. – № 5 – 6. С. 27–29.

 46. Ромащенко Л.І. Проблеми історичної пам`яті в творчості шістдесятників // Слово і Час. – 2002.– № 4. – С. 45 – 52.

 47. Ромащенко Л.І. Ромащенко Л.І. Козак С. Український преромантизм (Джерела, зумовлення, контексти, витоки) // Дивослово. – 2006.– №5. – С. 63 (0, 3 д.а).

 48. Ромащенко Л.І. Слов`янські літератури і творчість Ол. Гончара // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – № 4. – С. 52 – 53.

 49. Ромащенко Л.І. Учити компаративістиці на конкретному літературному матеріалі (Зіставлення творчості В. Скотта з романом Ю. Липи “Козаки в Московії”) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 9. – С. 22 – 23.

 50. Ромащенко Л.І. Шанувальникам поетичного слова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – № 1.

 51. Ромащенко Л.І. Ювілейна конференція в Кракові // Слово і Час. – 2002. – № 2. – С. 93 – 94.

 52. Синьоок Г. Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: типологічний аспект / Г. Синьоок // Слово і час. – 2008. – № 5. – С. 91 – 97 (0,6 д.а.).

 53. Скорина Л.В. “Ацельдама” І.Дніпровського та “На Західному фронті без змін” Е-М.Ремарка: спроба компаративного дослідження // Слово і час.–2000.–№6.–С.47–54.– 0,3 д.а.

 54. Скорина Л.В. Дім як домінанта семантичного простору в романі У.Самчука «На твердій землі» // Слово і час.–2005.–№2.– С. С.38-43.– 0,3 д.а.


У фахових виданнях

 1. Волинець Ю. В. Буремний життєвий ноктюрн Олекси Влизька (до 100-річчя поета) // Смолоскип України (часопис творчої молоді України). – 2008. – №4 (квітень). – С.4.

 2. Волинець Ю. В.Бунтар і новатор (до 100-річчя поета Олекси Влизька) // Літературна Україна. – 2008. – 6 березня. – С.2.

 3. Волинець Ю. В.Особисте і родинне життя Богдана Хмельницького в публікаціях періодики 90-х р.р. ХХ століття (Стаття третя) //Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Наук. зап. каф. укр. л-ри та компаративістики. – Черкаси, 2008. – Вип. 7. – С. 41 – 49.

 4. Волинець Ю. В.Постаті другої і третьої дружин Богдана Хмельницького в історичних джерелах і художніх творах (штрихи до теми) //Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Наук. зап. каф. укр. л-ри та компаративістики. – Черкаси: Брама, 2006. – Вип. 5. – С. 10 – 17.

 5. Волинець Ю. В.Публіцистика Олеся Бердника і В’ячеслава Чорновола 60 – 70-х років: точки дотику // Молода нація. – 2006. – №3. – С. 171 – 183 (У співавт. – Марценішко Вікторія).

 6. Волинець Ю. В.Слово письменника-публіциста //Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Наук. зап. каф. укр. л-ри та компаративістики. – Черкаси: Брама, 2007. – Вип. 6. – С. 121 – 124.

 7. Глибиннопсихологічні детермінанти у творчості В.К. Винниченка //Вісник Черкаського університету: Серія “Філологічні науки”.  Вип. 49. Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2003.  С.3744(0,5 д.а.). ф

 8. Кошова І. “...Закономірність хоч для нещасливих шлюбів”. (Романістика В.Винниченка у світлі проблеми нещасливого подружнього життя) // Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 31. – Черкаси: ЧДУ ім. Б.Хмельницького, 2002. – С. 127-134 (0,5 друк. арк.).

 9. Кошова І. “Конкордизм” Володимира Винниченка. Шлях до побудови щастя // Наукові записки Кіровоградського педагогічного університету ім. В.Винниченка. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 27. – Кіровоград, 2000. – С. 123-131 (0,4 друк. арк.).

 10. Кошова І. «Обличчям у сніг – охолонь!»: Інтерпретація вірша Леоніда Даценка // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць / Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького. – Вип. 7. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2008. – 148 с. – С. 54-61.

 11. Кошова І. «Ой Марусе, камінная душе!» («Камінна душа» Г.Хоткевича: проблематика, система образів, символи) // Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 58. – Черкаси. 2004. – С. 119-125.

 12. Кошова І. «Покину життя мов хвиля, щоб повернутись…» Таємниця слова Миколи Воробйова: спроба збагнути // Холодний Яр. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2006. №2. – 320 с. – С. 189-197.

 13. Кошова І. «Родина там, де є дитина». Драма Володимира Винниченка «Закон»: Інтерпретація // Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 95. – Черкаси, 2006. – С. 39-48.

 14. Кошова І. «Цей ліс, як ми…» Валентина Коваленко «Вісь»: Спроба інтерпретації // Холодний Яр. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2004. – 320 с. – С. 278-287.

 15. Кошова І. Дещо про ґендерні ролі у творах О.Кобилянської, Лесі Українки та В.Винниченка // Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 47. – Черкаси. 2003. – С. 37-43.

 16. Кошова І. Епоха «статевого буму». В.Винниченко і російська література поч. ХХ століття // Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 57. – Черкаси. 2004. – С. 94-101.

 17. Кошова І. Замість рецензії: Емоції від роману (Врублевська В. Шарітка з Рунгу: Біографічний роман про Ольгу Кобилянську. – К.: Академія, 2007. – 512 с.) // Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 118. – Черкаси, 2007. – С. 142-144.

 18. Кошова І. Іван Франко. «Надходить ніч. Боюсь я тої ночі!»: Інтерпретація однієї поезії // Холодний Яр. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2006. – №4. – 320 с. – С. 217-225.

 19. Кошова І. Любовна РАпсодія Валентини Коваленко // Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 76. – Черкаси, 2005. – С. 86-90.

 20. Кошова І. Проблема статі і “Homo sapiens” С.Пшибишевського // Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 49. – Черкаси. 2003. – С. 131-136.

 21. Кошова І. Роман Володимира Винниченка “Записки кирпатого Мефістофеля” у контексті Фройдівської теорії сексуальності // Березіль. – 2002. – №1-2. – С. 171-176 (0,4 друк. арк.).

 22. Кошова І. Твори О.Кобилянської, Лесі Українки та В.Винниченка у контексті проблеми статі // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Наук. зап. каф. укр. лі-ри та компаративістики / Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: Брама, 2003. – 176 с. – С. 49-55.

 23. Кошова І. Тема небажаних дітей у творчості Володимира Винниченка (на матеріалі роману “По-свій!”) // Проблеми сучасного літературознавства: Збірн. наук. праць Одеського Нац. ун-ту. – Вип. 10. – Одеса: Маяк, 2002. – С. 165-172 (0,4 друк. арк.).

 24. Кошова І. Шлях до вічних істин. Тема любові і дітей у “Записках кирпатого Мефістофеля” Володимира Винниченка // Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 28. – Черкаси: ЧДУ ім. Б.Хмельницького, 2001. – С. 76-82 (0,4 друк. арк.).

 25. Мануйкін О.О “В глубь, в чистоту, в добро”(“Зеленые врата” И.Драча на уроке литературы) //Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР.  1987. № 7.  С. 5964(0,5 д.а.). ф

 26. Мануйкін О.О “Гайдамаки” Тараса Шевченка в 9 класі: спроба композиційного аналізу // Вісник Черкаського університету: Серія “Філологічні науки”.  Вип. 118.  Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. С. 127133(0,6 д.а.). ф

 27. Мануйкін О.О “Дорога болю” Василя Стуса //Вісник Черкаського університету: Серія “Філологічні науки”.  Вип. 31. Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2002.  С. 141153(0,7 д.а.).  [У співавт. В. Притиковська].  ф

 28. Мануйкін О.О “Здрастуй, страсна моя путь…”(Урок позакласного читання за творами В.С. Стуса) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Вип. перший.  Черкаси: ВідлунняПлюс, 2000.  С.148154( 0,5 д.а.).ф

 29. Мануйкін О.О Активізація розумової діяльності учнів у процесі бесіди на уроках літератури в 58 класах // Вісник Черкаського університету: Серія “Філологічні науки”.  Вип. 57.  Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004.  С. 153159(0,5 д.а.). ф

 30. Мануйкін О.О Болгарія у житті й творчій долі Лесі Українки // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія.  Вип. сьомий.  Черкаси, 2008. С.5053 (0,3 д.а.). ф

 31. Мануйкін О.О Вивчення праці В.І. Леніна “Партійна організація і партійна література” в 9 і 10 класах // Українське літературознавство. Вип.37.  Львів: Вища школа, 1981.  С.125132 (0,6 д.а.). ф

 32. Мануйкін О.О Виховання “чуття єдиної родини” в процесі вивчення творчості П.Г. Тичини в десятому класі // Українське літературознавство.  Вип. 31.  Львів: Вища школа, 1978.  С. 8895 (0,6 д.а.).  ф

 33. Мануйкін О.О Виховання почуття патріотизму та інтернаціоналізму під час розгляду творчості Павла Тичини // Українська мова і література в школі.  1980.  № 8. С. 4248 (0, 5 д.а.).  ф

 34. Мануйкін О.О Драматичні портрети Т. Шевченка на сцені театрів України // Вісник Черкаського університету: Серія”Філологічні науки”.  Вип. 76.  Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005.  С. 2533(0,5 д.а.).  [У співавт. Ю. Литвин]. -ф

 35. Мануйкін О.О Жанрова та ритмомелодійна своєрідність лірики І.Ф. Драча //Вісник Черкаського університету: Серія “Філологічні науки”. Вип. 28.  Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2001. С. 2026(0,4 д.а.). ф

 36. Мануйкін О.О Література рідного краю на уроках української літератури у 5 класі // Вісник Черкаського університету: Серія “Педагогічні науки”. Вип. 18.  Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2000.  128136(0,7 д.а).  [У співавт. Л. Мануйкіна]. ф

 37. Мануйкін О.О Література рідного краю на уроках української літератури в 6 класі // Вісник Черкаського університету: Серія “Педагогічні науки”.  Вип. 23.  Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2001.  С.8793 (0,5 д.а.).  [У співавт. Л. Мануйкіна]. ф

 38. Мануйкін О.О Національна ідея у громадськополітичній діяльності та літературній творчості Володимира Винниченка (1917середина 30х р.р. ХХ ст.) // Вісник Черкаського університету: Серія “Філологічні науки”.  Вип. 58.  Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004.  С.9399(0,5 д.а.).  Стаття 1. ф

 39. Мануйкін О.О Національна ідея у громадськополітичній діяльності та літературній творчості Володимира Винниченка (1917 середина 30х рюрю ХХ ст.): Стаття друга // Вісник Черкаського університету: Серія “Філологічні науки”.  Вип. 67.  Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005.  С. 2228

 40. Мануйкін О.О Патріотичне та інтернаціональне виховання учнів у процесі вивчення “Слова о полку Ігоревім” // Українська мова і література в школі.  1976.  №8.  С. 6673 (0,6 д.а.).  ф

 41. Мануйкін О.О Поліфункціональні властивості самотності в інтимній ліриці Н. ЛівицькоїХолодної //Літературознавство. Фольклористика. Культурологія.  Вип. п’ятий.  Черкаси: Брама, 2006.  С. 3346(0,7 д.а.).  [У співавт. М. Батир]. ф

 42. Мануйкін О.О Роль казки в духовному світі дитини: психологічний аспект // Вісник Черкського університету: Серія “Філологічні науки”.  Вип. 36.  Черкаси: Вид. від ЧНУ ім.Б. Хмельницького, 2002.  С.133137 ( 0,4 д.а.). ф

 43. Мануйкін О.О Сберечь родники духовности: РОман О. Гончара “Собор” на уроке // Русский языук и литература в средних учебных заведениях УССР.  1988. № 4.  С.5156 (0,5 д.а.0.ф

 44. Мануйкін О.О Тема Вітчизни в історичних романах “Князь Єремія Вишневецький” Івана НечуяЛевицького та “Вогнем і мечем” Генріка Сенкевича // Літературознавчтво. Фольклористика. Культурологія: наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Вип. другий.  Черкаси: Брама, 2003.  С. 94105 (0,7).  [У співавт. О. Ширяєва]. ф

 45. Мануйкін О.О Тема незнищенності людського в людині у романі “Сад Гетсиманський” І.Багряного та повісті “Один день Ивана Денисовича” О. Солженіцина// Літературознавство. Фольклористика. Культурологія.  Вип. третій.  Черкаси: Брама, 2004.  С. 7996(1,3 д.а.).  [У співавт. О. Ширяєва].ф

 46. Мануйкін О.О Три уроки за повістю Олександра Довженка “Поема про море” // Українська мова і література в школі.  1990.  №12. С. 3338 (0,5 д.а.). ф

 47. Мануйкін О.О Український світ Василя Стефаника: гендерний підхід // Вісник Черкаського університету: Серія”Філологічні науки”.  Вип. 47. Черкаси:Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2003.  С.3037(0,6 д.а.).  [У співавт. З. Панчук]. ф

 48. Мануйкін О.О Формування в учнів поняття типовості під час аналізу творів Марка Вовчка //Українська мова і література в школі.  1983. № 4.  С. 3339(0,7).ф

 49. Мануйкін О.О Функції самотності як естетичної категорії в поетичній творчості Т.Г. Шевченка: Стаття перша // Вісник Черкаського університету: Серія “Філологічні науки”.  Вип. 95.  Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького,2006. С.1220(0,6 д.а.).ф

 50. Мануйкін О.О Функції самотності як естетичної категорії в поетичній творчості Т.Г. Шевченка: Стаття друга // Вісник Черкаського університету: Серія “Філологічні науки”.  Вип. 107.  Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007.  С.1927(0,6 д.а.).  ф

 51. Мануйкін О.О Художня інтерпретація доби Руїни в романі “Гетьман Іван Виговський” І.С. НечуяЛевицького та повісті “Гетьманська булава” О.В. Лупія // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія.  Вип. четвертий.  Черкаси: Брама, 2005. С.1836( 0,8 д.а.).  [У співавт. А. Кисельова]. ф

 52. Мануйкін О.О Юрій Шерех (Шевельов) як літературний критик // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія.  Вип. шостий.  Черкаси: Брама, 2007.  С. 823 (0,8 д.а.).  ф

 53. Мануйкіна О.О Інтернаціональне виховання учнів у процесі вивчення творчості Лесі Українки // Українська мова і література в школі.  1978.  №2.  С. 2936 (0,6 д.а.).  ф

 54. Марценішко В. О Екранізація роману Генріка Сенкевича “Вогнем і мечем”: взаємозв’язок літератури і кіно // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – Черкаси: Брама, 2005. – Випуск 4. – С.104 – 117.

 55. Марценішко В. О Місія літератури у процесі націєтворення України і Польщі // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – Черкаси: Брама, 2007. – Випуск 6. – С.55 – 67.

 56. Марценішко В. О Про семантичний обсяг поняття-терміну “фентезі” // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – Черкаси: Брама, 2003. – Випуск 2. – С.18 – 27.

 57. Марценішко В. О Проблема “переображення” людини у філософії Г.Сковороди і творах О.Бердника // Григорій Сковорода. Інтерпретації: Культурологія. Філософія. Педагогіка. Літературознавство: Збірник наукових праць. – Черкаси, 2003. – С.149 – 154.

 58. Марценішко В. О Публіцистика Олеся Бердника і В’ячеслава Чорновола 60 – 70-х років: точки дотику // Молода нація. – 2006. – №3.

 59. Марценішко В. О Тема незнищенності людського в людині у романі “Сад Гетсиманський” І.Багряного та повісті “Один день Івана Денисовича” О.Солженіцина // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – Черкаси: Брама, 2001. – Вип.1. С. 76 – 82.

 60. Марценішко В. О ХІХ століття як доба національного відродження Польщі (штрихи до теми) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – Черкаси: Брама, 2006. – Випуск 5. – С.65 – 82.

 61. Пахаренко В. І. «За що ми любимо Богдана…»// Українська мова та література. – 1997. – Ч. 5. Нарис української поетики// Українська мова та література. – 1997. – Ч. 29-32.

 62. Пахаренко В. І. «Лупаймо сю скалу…» Кілька зауваг про нову шкільну програму// Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – Ч. 4.

 63. Пахаренко В. І. «Ну що б, здавалося, слова…»// Українська мова та література. – 1998. – Ч. 9.

 64. Пахаренко В. І. «Слава не поляже…»: Історіософська концепція Т. Шевченка очима Ю .Барабаша// Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. Випуск 67. – Черкаси, 2005.

 65. Пахаренко В. І. «Як кобзар співає…». До проблеми фольклорного типу художнього мислення Т. Шевченка// Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. Випуск 49. – Черкаси, 2003.

 66. Пахаренко В. І. Аналіз художнього твору// Українська мова і література в школі. – 1999. – Ч. 3.

 67. Пахаренко В. І. Биття об стіну буття: Екзистенціялізм// Українська мова та література. – 2006. – Ч.32.

 68. Пахаренко В. І. Вічні суперниці// Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. Випуск. 28. – Черкаси, 2001.

 69. Пахаренко В. І. Дорога до рідного краю// Українська мова і література у школі. – 1992. – Ч. 2.

 70. Пахаренко В. І. Духовний світогляд українців: фольклорні корені та літературна рецепція// Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. Випуск 86. – Черкаси, 2006.

 71. Пахаренко В. І. Імпресіонізм. Експресіонізм// Українська мова і література в школі. – 2002. – Ч. 1.

 72. Пахаренко В. І. Модернізм. Неоромантика// Українська мова і література в школі. – 2001. – Ч. 5.

 73. Пахаренко В. І. На порозі таїни таланту// Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. Випуск 118. – Черкаси, 2007.

 74. Пахаренко В. І. Над берегами вічної ріки// Дивослово. – 1994. – Ч. 7.

 75. Пахаренко В. І. Народ супроти більшовизму// Українська мова і література в школі. – 1993. – Ч. 5-6.

 76. Пахаренко В. І. Оборонець істин «Кобзаря»// Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. Випуск 95. – Черкаси, 2006.

 77. Пахаренко В. І. Погляд у безодню. Прочитання «Землі» О. Кобилянської// Українська мова та література, – 1999. – Ч. 1-2.

 78. Пахаренко В. І. Поетика модернізму, авангардизму, постмодернізму// Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – Ч. 2.

 79. Пахаренко В. І. Постмодерн. Сучасний літературний процес// Українська мова і література в школі. – 2002. – Ч. 4.

 80. Пахаренко В. І. Соцреалізм// Українська мова і література в школі. – 2002. – Ч. 3.

 81. Пахаренко В. І. Сутність тоталітарної культури// Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. Випуск. 31. – Черкаси, 2002.

 82. Пахаренко В. І. Трагедія загубленої Вітчизни// Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. Випуск. 36. – Черкаси, 2002.

 83. Пахаренко В. І. Фольклор. Творчість Г. Сковороди// Українська мова та література. – 2003. – Ч. 33.

 84. Пахаренко В. І. Художнє слово// Українська мова та література в школі// 2001. – Ч. 6.

 85. Пахаренко В. І. Червоний терор у культурі: як це починалося// Українська мова та література. – 1998. – Ч. 2.

 86. Пахаренко В. І. Шевченко: долаючи нав’язані міфологеми// Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – Ч. 1-2.

 87. Пахаренко В. І. Янгольська душа села// Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. Випуск 58. – Черкаси, 2004.

 88. Пахаренко В. І.. «Прочитайте тую славу…»// Українська мова та література. – 2003. – Ч. 38.

 89. Пахаренко В. І.Іван Вишенський// Українська мова та література. – 2005. – Ч. 18.

 90. Пахаренко Н."Заховатись од вітру розпачу.." (Риси постмодернізму у творчості письменників-сімдесятників // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 2. – С. 83 – 88.

 91. Пахаренко Н."Лицар чести, закутий во трунву нудьги". У лабіринтах поетичного світу Івана Андрусяка // Українська мова та література. – 2001. – № 41. – С. 10 – 11.

 92. Пахаренко Н.Бджола на черешні (символи у прозі Костянтина Москальця) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. – Вип. 14. – Т. 2. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 163 – 170.

 93. Пахаренко Н.Два нещасні мікрокосми. Поетика характеротворення у повісті Валерія Шевчука "Двері навстіж" // Вісник Черкаського університету. – Серія "Філологічні науки". – Вип. 28. – С. 125 – 130.

 94. Пахаренко Н.Дороги і роздоріжжя блудних дітей // Українська мова та література. – 2002. – № 20. – С. 9 – 13.

 95. Пахаренко Н.Кілька зауваг про сучасну українську еротику // Вісник Черкаського університету. – Серія "Філологічні науки". – Вип. 49. – С. 111 – 115.

 96. Пахаренко Н.Композиція як засіб художнього смислопородження (на матеріалі новели Г. Шкляра "Човни причалюють увечері") // Вісник Черкаського університету. – Серія "Філологічні науки". – Вип. 31. – С. 35 – 38.

 97. Пахаренко Н.Костянтин Москалець: "Правда в текстах, і тільки в текстах її можна знайти…" (Розмову вела Н. Пахаренко) // Березіль. – 2005. – № 9. – С. 3 – 11.

 98. Пахаренко Н.Постмодерна поетика роману К. Москальця "Вечірній мед" // Вісник Черкаського університету. – Серія "Філологічні науки". – Вип. 95. – С. 83 – 95.

 99. Пахаренко Н.Світоглядово-естетичні грані постмодернізму // Українська мова та література. – 2005. – Квітень. – № 45. – С. 9 – 13.

 100. Пахаренко Н.Становлення концепцій постмодернізму: стислий огляд // Вісник Черкаського університету. – Серія "Філологічні науки". – Вип. 67. – Черкаси, 2005. – С. 5 – 9.

 101. Пахаренко Н.Сучасна українська фантастика // Вісник Черкаського університету. – Серія "Філологічні науки". – Вип. 57. – Черкаси, 2004. – С. 88 – 93.

 102. Пахаренко Н.Шлях подолання зла добром. Творчий феномен Валерія Шевчука // Українська мова та література. – 2003. – № 20. –С. 3 – 7.

 103. Піскун О. Ю. “Над обмеженою реальністю видимого” (Життя і творчість Василя Барки) // Українська мова і література в школі. – 1999. – Ч.3. – С.32 – 36 (0, 2 др. арк.)

 104. Піскун О. Ю. “Шлях рятунку і боротьби” (проблема екзистенціального вибору у повісті Т. Осьмачки “Ротонда душогубців”) / О. Ю. Піскун // Наукові записки. – Випуск 19. – Кіровоград, 1999. – С. 144 – 149 (0, 27 др. арк.).

 105. Піскун О. Ю. Біографічний дискурс Т. Осьмачки: психологія страху / О. Ю. Піскун // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 47. – Черкаси, 2003. – С. 43 – 50 (0, 36 др. арк.).

 106. Піскун О. Ю. Вплив материнського образу на психологію Т. Осьмачки / О. Ю. Піскун // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 49. – Черкаси, 2003. – С. 44 – 52 (0, 4 др. арк.).

 107. Піскун О. Ю. Проблема вивчення творчої особистості: історичний аспект / О. Ю. Піскун // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 57. – Черкаси, 2004. – С. 5 – 12 (0, 36 др. арк.).

 108. Піскун О. Ю. Проблема вивчення творчої особистості: психіатрична і психоаналітична концепції / О. Ю. Піскун // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 58. – Черкаси, 2004. – С. 25 – 33 (0, 4 др. арк.).

 109. Піскун О. Ю. Проблема самотності людини та її художнє втілення у прозі Т. Осьмачки, І. Багряного, В. Барки / О. Ю. Піскун // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 28. – Черкаси, 2001. – С.101 – 106 (0, 27 др. арк.).

 110. Піскун О. Ю. Психічні травми Т. Осьмачки: витоки і наслідки / О. Ю. Піскун // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 36. – Черкаси, 2002. –– С. 74 – 79 (0, 27 др. арк.).

 111. Піскун О. Ю. Система характеротворчих засобів у прозі Т. Осьмачки, І. Багряного, В. Барки / О. Ю. Піскун // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 31. – Черкаси, 2002. – С. 27 – 34 (0, 36 др. арк.).

 112. Піскун О. Ю. Т. Осьмачка і Д. Байрон: психоаналітичний аспект впливу / О. Ю. Піскун // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Випуск 5. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2004. – С. 104 – 110 (0, 3 др. арк.).

 113. Піскун О. Ю. Українська ментальність і соціальний перелом: наслідки руйнування національної душі / О. Ю. Піскун // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 107. – Черкаси, 2007. – С. 129 – 138 (0, 45 др. арк.).

 114. Піскун О. Ю. Українське письменство 20 – 30-х років: феномен «людей зі страху» / О. Ю. Піскун // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 67. – Черкаси, 2005. – С. 36 – 45 (0, 45 др. арк.).

 115. Ромащенко Л.І. “Гріхи розмаїті” // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2006. – Вип.95. – С. 192-195 (0,4д.а.).

 116. Ромащенко Л.І. “Іван Мазепа” В. Богданка – ще одна романтична версія постаті українського гетьмана // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2006. – Вип. 86 . – С. 89-97 (0, 5 д.а.). Гродненська конференція славістів // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2006. – Вип.95. – С.189-192 (0,3д.а.)

 117. Ромащенко Л.І. “Останній похід короля “ І. Корбача як історичний роман-хроніка // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Філологічні науки. – 2001. – № 9 – С. 250 – 255.

 118. Ромащенко Л.І. “Сотники” І. Корбача як історичний роман-хроніка // Вісник Черкаського університету – Черкаси, 2002. – Серія: Історичні науки. – Випуск 33. – С. 34 – 39.

 119. Ромащенко Л.І. “Українська школа” в польському письменстві: Юзеф-Богдан Залеський // Славістичні записки. – 1998. – № 6. – С. 6 – 9.

 120. Ромащенко Л.І. “Щоб всі жили вкупі, поєднавшись як один народ слов’янський” // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2005. – Вип. 67. – С. 191-194.

 121. Ромащенко Л.І. Два твори – дві художні концепції історії (на матеріалі повісті Ю. Тиса „Конотоп” та однойменного роману В. Кожелянка) // Акутуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – К.: Освіта України, 2008. – Вип.. ХVІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 294-298.

 122. Ромащенко Л.І. До проблем вивчення творчості Г. Гарсіа Маркеса в школі // Вісник Черкаського університету. – Серія: Психолого-педагогічні науки. – Черкаси, 1998 –Вип. 8. – С.27 – 28.

 123. Ромащенко Л.І. Доба Руїни: погляд істориків та письменників // Київська старовина.– 2002. -№ 4 – С. 57 – 66.

 124. Ромащенко Л.І. Доля останнього кошового Запорозької Січі: історична правда та художній вимисел (за романом Г. Колісника “Полин чорний, мак гіркий”) // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 99–105.

 125. Ромащенко Л.І. Драма „Павло Полуботок” К. Буревія в контексті історичних та художніх творів про українського гетьмана // Південний архів: Зб. наук. праць. Філологічні науки. – Херсон, 2008. – Вип.. ХХХХІ. – С. 83-88.

 126. Ромащенко Л.І. Історична повість Ф. Равіти-Гавронського “Гетьман Мазепа” // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2007. – Вип. 107. – 107-120 (08 д.а).

 127. Ромащенко Л.І. Історична проза: деміфологізація чи творення нових міфів // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип.10. – С.132–133.

 128. Ромащенко Л.І. Козацька доба у польській романтичній літературі // Вісник Черкаського університету – Черкаси, 2000. – Серія: Історичні науки. – Випуск 21. – С. 104 – 109.

 129. Ромащенко Л.І. Козацький елемент як чинник національної свідомості Євгена Чикаленка (за матеріалами його „Спогадів”) // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 102-108.

 130. Ромащенко Л.І. Компаративне вивчення літератури як спосіб реалізації ідеї полі культурності освіти // Вісник Черкаського ун-ту. Серія “Педагогічні науки”. – Черкаси, 2008. – Вип. 124. – С. 3-7.

 131. Ромащенко Л.І. Краєзнавчий матеріал на уроках зарубіжної літератури / До проблем вивчення творчості польської письменниці Марії-Юлії Залеської.– Славістичні записки . – 1999. – № 1. – С. 104 – 106.

 132. Ромащенко Л.І. Легендарний кошовий: на підступах до художнього осмислення історичної постаті Івана Сірка( на матеріалі п`єси С. Черкасенка “Про що тирса шелестіла” і В. Малика “Таємний посол”) // Вісник Черкаського університету – Черкаси, 2003. – Серія: Філологічні науки. – Випуск 49. – С. 99 – 105.

 133. Ромащенко Л.І. Міжнаціональні літературні взаємозв’язки в курсі вивчення української літератури // Вісник Черкаського університету. Серія “Педагогічні науки”. – Черкаси, 2005. – Вип.72. – С. 64-69.

 134. Ромащенко Л.І. Мова як важливий засіб творення характеру в історичній перспективі // Вісник Черкаського університету – Черкаси, 2001. – серія: Філологічні науки. – Випуск 24. – С. 147 – 151.

 135. Ромащенко Л.І. Назва однакова – версії історії різні (повість Ю. Тиса “Конотоп” і роман В. Кожелянка “Конотоп”) // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2005. – Вип. 76 . – С. 71–76 (0, 4 д.а).

 136. Ромащенко Л.І. Національне відродження і “Собор” Ол. Гончара // Розуміємо Державну національну програму “Освіта”: Міжкафедральний збірник матеріалів науково – дослідної роботи. – Черкаси, 1996 – 1997 рр. – С. 60 – 62.

 137. Ромащенко Л.І. Нова збірка Дмитра Павличка „Ялівець”: художня еволюція чи?.. // Вісник Черкаського ун-ту. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 137-141.

 138. Ромащенко Л.І. Образ Івана Сірка як художнє втілення моделі національного характеру(за романом В. Кулаковського “Іван Сірко” ) // Вісник Черкаського університету – Черкаси, 2003. – Серія: Філологічні науки. – Випуск 47. – С. 85 – 92.

 139. Ромащенко Л.І. Павло Полуботок: зрадник чи патріот? (Роздуми над романом Ю. Мушкетика “Гетьманський скарб”) // Вісник Черкаського університету –Черкаси, 2002. – серія: Філологічні науки. – Випуск 36. – С. 79 – 86.

 140. Ромащенко Л.І. Повість О. Лупія “Гетьманська булава”6 новий погляд на добу Руїни // Вісник Черкаського університету – Черкаси, 2002. – серія: Філологічні науки. – Випуск 31. – С. 154 – 163.

 141. Ромащенко Л.І. Постать літописця в сучасній історичній прозі як спосіб реалізації філософської концепції // Вісник Черкаського університету – Черкаси, 2001. – серія: Історичні науки. – Випуск 28. – С. 106 – 116.

 142. Ромащенко Л.І. Про національну специфіку українського модернізму // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2005. – Вип. 76 . – С.191-193 (0, 4д.а.).

 143. Ромащенко Л.І. Родом із України .творча спадщина Польської письменниці
  Марії-Юлії Залеської // Славістичні записки. – 1998. – № 6. – С. 23 – 24.

 144. Ромащенко Л.І. Роман-хроніка Миколи Лазорського “Гетьман Кирило Розумовський”: співвідношення історичної правди та художнього домислу// Вісник Черкаського університету. Серія “Історичні науки”. – Черкаси, 2005. – Вип. 66. – С. 26–31.

 145. Ромащенко Л.І. Северин Наливайко як історична особа та художній образ // Вісник Запорізького держ. ун-ту. – Філологічні науки. – 2002. – №3. – С.104-113.

 146. Ромащенко Л.І. Синтез історичної конкретики фольклорних начал та авторського домислу (На матеріалах історичних творів Б. Залеського) // Славістичні записки. – 1999.– №.1 –С. 13 –16.

 147. Ромащенко Л.І. Синтез історичної та художньої правди в романі-хроніці // Вісник Глухівського педагогічного ун-ту. Серія “Педагогічні науки”. –Глухів, 2003. – Вип.3. – С.85–87.

 148. Ромащенко Л.І. Т. Булгарін і його роман “Мазепа”: польська чи російська версія історії? // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2005. – Вип. 67. – С. 96–105.

 149. Ромащенко Л.І. У сучасному – подих історії (історизм художнього мислення Олеся Гончара) //Актуальні проблеми літературознавства: Збірник наукових праць. –Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2003. – С.62–70.

 150. Ромащенко Л.І. Формозмістова парадигма творів П. Загребельного в контексті української історичної прози  // Актуальні проблеми літературознавства. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2005. – Т. 16. – С. 129-135 (0, 5 д.а.).

 151. Ромащенко Л.І. Художні варіанти образу Наливайка (за творами К. Рилєєва і В. Кулаковського)// Вісник Черкаського ун-ту. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С.43–50.

 152. Ромащенко Л.І. Художня динаміка української історичної козакіани: від романтизму до постмодернізму// Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – Вип.7. –. 55-64.

 153. Ромащенко Л.І. Черкащина – батьківщина польської письменниці // Славістичні записки. – 1998. – 1 –2. –С. 27 –28.

 154. Ромащенко Л.І. Чумацький Шлях історичної прози // Українська мова та література. –2004. – квітень. – С.7–10.

 155. Синьоок Г. “З такою вічною любов’ю, якої ніби й не бува”. Інтимна лірика Наталі Віргуш / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 36. – Черкаси, 2002. – С. 151 – 153 (0,1 д.а.).

 156. Синьоок Г. 35-а Міжнародна Шевченківська конференція / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 58. – Черкаси, 2004. – С. 174 – 178 (0,3 д.а.).

 157. Синьоок Г. Античні мотиви в оригінальній поезії Миколи Зерова / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 47. – Черкаси, 2003. – С. 119 – 125 (0,5 д.а.).

 158. Синьоок Г. Василь Мисик у контексті неокласичних традицій / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 76. – Черкаси, 2005. – С. 63 – 71 (0,5 д.а.).

 159. Синьоок Г. Всеукраїнська наукова конференція “Михайло Старицький: постать і творчість” / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 58. – Черкаси, 2004. – С. 178 – 180 (0,2 д.а.).

 160. Синьоок Г. Всеукраїнські Максимовичівські читання / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 58. – Черкаси, 2004. – С. 180 – 182 (0,2 д.а.).

 161. Синьоок Г. До проблеми національної ідентичності Леоніда Первомайського і Арсенія Тарковського і не тільки… / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Вип. 67. – Черкаси, 2005. – С. 129 – 136 (0,5 д.а.).

 162. Синьоок Г. До проблеми творчої саморефлексії Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: компаративний аспект / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Вип. 107. – Черкаси, 2007. – С. 120 – 128 (0,5 д.а.).

 163. Синьоок Г. Екзистенційні мотиви в ліриці Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: спроба типологічного аналізу. Стаття перша / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Вип. 118. – Черкаси, 2007. – С. 94 – 100 (0,5 д.а.).

 164. Синьоок Г. Культурне життя української діаспори (на матеріалі збірки новел Докії Гуменної “Серед хмаросягів”) / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 58. – Черкаси, 2004. – С. 45 – 50 (0,5 д.а.).

 165. Синьоок Г. Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський як опозиціонери культурного нігілізму: типологічний аспект / Г. Синьоок // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Вип. XVI: Лінгвістика і літературознавство. – К.: Освіта України, 2008. – С. 379 – 386 (0,3 д.а.).

 166. Синьоок Г. Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: типологія творчої особистості / Г. Синьоок // Літературознавчі обрії: праці молодих учених. – Вип. 11. – К.: Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2006. – С. 75 – 83 (0,6 д.а.).

 167. Синьоок Г. Міжвузівська науково-практична конференція «Письменники-шістдесятники з Черкащини» / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 86. – Черкаси, 2006. – С. 239 – 240 (0,2 д.а.).

 168. Синьоок Г. Міфотворчість у поезії Б.-І.Антонича та І.Забудського / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Випуск 49. – Черкаси, 2003. – С.106 – 111 (0,4 д.а.).

 169. Синьоок Г. Пантеїстичні тенденції у поезії Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: спроба компаративного аналізу / Г. Синьоок // Літературознавчі обрії: праці молодих учених. – Вип. 13. – К.: Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2008. – С. 233 – 238 (0,4 д.а.).

 170. Синьоок Г. Поезія Л. Первомайського та А. Тарковського на воєнну тематику: порівняльно-типологічний аспект / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Вип. 95. – Черкаси, 2006. – С. 109 – 122 (0,8 д.а.).

 171. Синьоок Г. Українсько-єврейські взаємини: до проблеми культурного діалогу / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Вип. 86. – Черкаси, 2006. – С. 111 – 122 (0,7 д.а.).

 172. Синьоок Г. Філософське світосприймання Арсенія Тарковського та Ігоря Забудського: точки дотику у контексті української культури / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. – Вип. 57. – Черкаси, 2004. – С. 57 – 63 (0,5 д.а.).

 173. Скорина Л.В. “Американська мрія” У.Самчука (перипетії емігрантської долі в романі “На твердій землі”) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія.–Вип.3.–Черкаси,2004.–С.55–63.–0,4 д.а.

 174. Скорина Л.В. “Любов – однині мета моя” (Доля і творчість І.Дніпровського) // Українська мова і література.– 1999.–№44.–С.1–3.– 1 д.а.

 175. Скорина Л.В. “Як же дивно так довго жити без весни і без України” (До характеристики творчості Н.Лівицької-Холодної 30-х рр.) // Українська мова і література.– 1998.–№5.–С.5–6.– 0,5 д.а.

 176. Скорина Л.В. „Дюнами шлях мій – без краю” (Збірка Яра Славутича „Оаза”) // Вісник ЧНУ.–Вип.86.–Черкаси,2006.–С.75-88. – 0,6 д.а.

 177. Скорина Л.В. „Навага подвигу супроти гніту” (Збірка Яра Славутича „Живі смолоскипи”) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія.–Вип.6.–Черкаси: Брама, 2007.–С.42-54.– 0,6 д.а.

 178. Скорина Л.В. „Шляхами предківської слави”: Особливості художньої концепції збірки „Маєстат”// Літературознавство. Фольклористика. Культурологія.–Вип.5.–Черкаси: Брама, 2006.–С.46-58. – 0,6 д.а.

 179. Скорина Л.В. «Американська мрія» Уласа Самчука // Українська мова і література.–2005.–№5.–С.20-24.– 0,4 д.а.

 180. Скорина Л.В. «Відлуння предківської слави» (історіософська концепція збірки Яра Славутича «Гомін віків») // Вісник ЧНУ.–Вип.67.–Черкаси,2005.–С.28-36.– 0,3 д.а.

 181. Скорина Л.В. «Пісні смаглявого херсонця» (проблематика і поетика збірки Яра Славутича «Співає колос») // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія.–Вип.4.–Черкаси: Брама, 2005.–С.68-80.– 0,3 д.а.

 182. Скорина Л.В. Біблія та українська література: особливості вивчення теми // Українська мова та література.–2008.–№33-34.– С.12-26.– 1 д.а.

 183. Скорина Л.В. Драма І.Дніпровського “Яблуневий полон” на тлі розвитку української драматургії 20-х років. // Українська література в загальноосвітній школі.–2002.–№1.–С.43–48.– 0,3 д.а.

 184. Скорина Л.В. Думки на грані: спільне й відмінне у художньому освоєнні повоєнної дійсності у збірках „На грані” Н.Лівицької-Холодної та „Спрага” Яра Славутича // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори).– Вип.2.– Херсон: Просвіта, 2006.– С.22-34. – 0,5 д.а.

 185. Скорина Л.В. Контрасти “розсмиканої доби” (“97” М.Куліша та “Любов і дим” І.Дніпровського) // Українська література в загальноосвітній школі.–1999.–№4.–С.48–54.–0,3 д.а.

 186. Скорина Л.В. На шляху до “епічного” театру: “Останній главковерх” І.Дніпровського // Вісник Черкаського університету.– Вип.28.–Черкаси, 2001.– С.87–93.–0,3 д.а.

 187. Скорина Л.В. Натхненний „Славень орачам старим...” (особливості художнього світу збірки Яра Славутича „Завойовники прерій”) // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори).– Київ-Херсон: Просвіта,2007.– Вип.3.–С.7–22.– 0,6 д.а.

 188. Скорина Л.В. Особистісний досвід та його трансформація у драматургії І.Дніпровського // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Наук. статті.– Черкаси, 2000.–С.93–102.– 0,5 д.а.

 189. Скорина Л.В. Особливості вивчення теми “Події всесвітньої історії” в інтепретації українських авторів на ІІ курсі історичного факультету // Вісник Черкаського університету.-Вип.57.–Черкаси,2004.-С.138-147.–0,4 д.а.

 190. Скорина Л.В. Письменницький псевдонім: соціальна зумовленість та психологічна мотивація // Вісник Черкаського університету.–Вип.36.–Черкаси,2002.–С.25–30.– 0,3 д.а.

 191. Скорина Л.В. Поема-епопея Яра Славутича „Моя доба”: феномен взаємодії тексту із культурним середовищем // Вісник ЧНУ.–Вип.107.–Черкаси,2007.–С.65-79.– 0,5 д.а.

 192. Скорина Л.В. Постмодерний текст як знаряддя соціокультурної критики (на матеріалі роману О.Ірванця “Рівне”/”Ровно” // Вісник Черкаського університету.–Вип.47.–Черкаси,2003.–С.105–112.–0,3 д.а.

 193. Скорина Л.В. Скрижалі правди, ковані віками (збірка Яра Славутича „Правдоносці”)// Вісник ЧНУ.–Вип.95.–Черкаси,2006.–С.70-82.– 0,5 д.а.

 194. Скорина Л.В. Спільне й відмінне в художній концепції романів „Діти Чумацького шляху” Д.Гуменної та „Місто” П.Підмогильного // Вісник Черкаського університету.–Вип.58.– Черкаси, 2004.– С.34-40.–0,3 д.а.

 195. Скорина Л.В. Типологія письменницьких псевдонімів за семантичною ознакою // Вісник Черкаського університету.–Вип.49.–Черкаси,2003.–С.29–36.–0,3 д.а.

 196. Скорина Л.В. Характер у драматичному творі (тлумачення терміну в літературно-естетичній думці від античності до модернізму) // Вісник Черкаського університету. – Вип. 31.–Черкаси,2002.–С.17–27.–0,5 д.а.

 197. Скорина Л.В. Християнський і фольклорний коди „колгоспної трагедії” М.Куліша „Прощай, село” // Вісник ЧНУ.–Вип.118. –Черкаси,2007.–С.55-62.–0,5 д.а.

 198. Скорина Л.В. Шкільний підручник з літератури: Репліка викладача вищої школи // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.– 2008. – №3.–С.52-54.–0,2 д.а.В інших виданнях

 1. Кошова І. «Полечу на свою Україну…». Іван Вирган: творчість і доля // Літературна Україна. – 15 травня. – 2008. – С. 8.

 2. Кошова І. «Він урятував мене від каліцтва» // Нова Доба. – 2006. – №22 (16 березня) – С. 17.

 3. Кошова І. «Гаспада-плебеї» з Галицького п’ємонта // Молодь України. – 2004. – 20 липня (вівторок). – С. 1.

 4. Кошова І. Ексклюзивний календар – вікно у світ живопису Володимира Винниченка // Нова Доба. – 2006. – №13 (14 лютого) –– С. 14.

 5. Кошова І. З думкою про майбутнє // Третій тост (газета ветеранів війни). – 2004. – №3-4 (лютий). – С. 7.

 6. Кошова І. Перемоги велика ціна // Молодь України. – 2004. – 16 листопада. – С. 1.

 7. Кошова І. Помаранчева революція. Епілог(?) // Молодь Черкащини. – №9 (24 лютого 2005 року). – С. 5.

 8. Кошова І. Роман «Записки кирпатого Мефістофеля» у світлі фройдівської теорії сексуальності // Володимир Винниченко. Записки Кирпатого Мефістофеля / Упоряд. І.О.Кошова; Передм. М.Г.Жулинський. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. – 264 с. – С. 245-254.

 9. Кошова І. Феномен любові у Григорія Сковороди // Григорій Сковорода. Інтерпретації: Культурологія. Філософія. Педагогіка. Літературознавство: Зб. наук. пр. – Черкаси: Вид-во Черкас. держ. ун-ту; Брама, 2003. – 194 с. – С. 155-157.

 10. Кошова І. Чи не досить, «господа» українці? // Українське слово. – 2004. – №7 (3154).

 11. Кошова І. Чому ми такі байдужі й безхребетні? // Сільські вісті. – 2004. – 10 червня (№66). – С. 2.

 12. Мірошник О. Ю. “Не дають жити й не розстрілюють”: (Творчість і доля Теодосія Осьмачки) / О. Ю. Мірошник // Холодний Яр. – 1997. – № 6. – С. 56 – 63 (0,36 др. арк.).

 13. Пахаренко В. «Жива правда у Господа Бога…» Ще раз про Шевченкову теодицею// Сучасність. – 2007. – Ч. 7.

 14. Пахаренко В. Визрівання таланту// Горішня Н. Право на весну. – Черкаси, 2008.

 15. Пахаренко В. І. Геноцид// Жовтень. – 1989. – Ч. 1-2.

 16. Пахаренко В. І. Голодомор// Сучасність. – 1989. – Ч. 5.

 17. Пахаренко В. І. Неприйняте посланіє// Жива вода. – 1993. – Ч. 3.

 18. Пахаренко В. І. Побратимство// Літературна Україна. – 1991. – 1 травня.

 19. Пахаренко В. І. Природа соцреалізму// Літературний Львів. – 1994. – Ч. 15-16.

 20. Пахаренко В. І. Слово, що здолало смерть// Родовід. – 1991. – Ч. 1.

 21. Пахаренко В. І. Соціялізм як псевдоміт// Розбудова держави. – 1994. – Ч. 2.

 22. Пахаренко В. І.. «Чи ж діждемося Вашингтона?..» Думка. – 1999. – 28 жовтня.

 23. Пахаренко В. І.. Янгол чи дракон. Проблема землі в українській класичній літературі// Перевал. – 1994. – Ч.1.

 24. Пахаренко В. І.Відкриваймо таїну краси// Слово Просвіти. – 1997. – Ч. 8.

 25. Пахаренко В. І.Входження до храму. Про поетичний світ М. Щербака// Холодний яр. – 1996. – Ч. 5.

 26. Пахаренко В. І.Дар свободи// Прообраз. – 1998.– Випуск 1.

 27. Пахаренко В. І.Лицар слова// Холодний яр. – 1997. – Ч. 6.

 28. Пахаренко В. І.Озірний козак// Холодний яр. – 1996. – Ч. 5.

 29. Пахаренко В. І.Самобутність української літератури// Педагогічний вісник. – 1996. – Ч. 4.

 30. Пахаренко В. І.Суть та еволюція ідеології М. Хвильового// Розбудова держави. – 1996. – Ч. 7.

 31. Пахаренко В. І.Феномен свободи// Розбудова держави. – 1997. – Ч. 3.

 32. Пахаренко В. І.Ходіння по лезу: гра у постмодернізмі// Світовид. – 1997. – Ч.1-2.

 33. Пахаренко В. І.Шевченко очима нащадків// Холодний яр. – 1995.– Ч. 2.

 34. Пахаренко В. Наше місце в суспільстві// Педагогічний вісник. – 2000. – Ч. 2-3.

 35. Пахаренко В.. Символіка поеми Т. Шевченка «Великий льох»// Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Наукові записки кафедри української літератури. – Черкаси, 2000.

 36. Пахаренко В.Берегиня Шевченкової слави// Мулявко Л. Паросток батьківського саду. – Черкаси, 2006.

 37. Пахаренко В.Геній у світлі психоаналізу// Балей С. З психольоґії творчости Т. Шевченка. – Черкаси, 2001.

 38. Пахаренко В.Доростаймо серцем до Шевченка// Літературна Україна. – 2008. – 27 березня.

 39. Пахаренко В.Найвищий геній України// Холодний яр. – 2003. – Ч.4.

 40. Пахаренко В.Петро Білоус// Літературознавчі студії. Випуск 1. – Житомир, 2007.

 41. Пахаренко В.Поетика прозріння// «Найголовніше – момент істини». Пам’яті академіка Л. Новиченка. – К., 2004.

 42. Пахаренко В.Пора реальних справ// Дзвін. – 2005. – 14 листопада.

 43. Пахаренко В.Симоненків заповіт// Молодь Черкащини. – 2004. – 28 жовтня.

 44. Пахаренко В.Стежка у країну слова// Коваленко В. Поетичний гербарій. – Черкаси, 2006.

 45. Пахаренко В.Філологічний подвиг// Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації. – Черкаси, 2003.

 46. Пахаренко Н.Реальність вимріяного // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Наук. зап. каф. укр. літ. та компаративістики / Черкаський нац. університет ім. Б. Хмеьницького. – Вип. 3. – Черкаси: Брама, 2004. – С. 151 – 153.

 47. Пахаренко Н.Сміх і сльози на політичну тему // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Наук. зап. каф. укр. літ. та компаративістики / Черкаський нац. університет ім. Б. Хмеьницького. – Вип. 4. – Черкаси: Брама, 2005. – С. 188 – 189.

 48. Піскун О. Ю. “І людям роти замкнув жах...”(Художнє осмислення трагедії українського села періоду колективізації у повісті Т. Осьмачки “План до двору”) / О. Ю. Піскун // Історико-літературні, теоретико-літературні й мовно-стилістичні аспекти творчості Тодося Осьмачки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції з нагоди 105-ї річниці з дня народження Т. С. Осьмачки (Черкаси, 11-12 травня 2000 року) / [редкол.: Волошина Н. Й., Дончик В. Г., Клочек Г. Д. та ін.] – Черкаси, 2000. – С. 49 – 52 (0, 18 др. арк.).

 49. Піскун О. Ю. Мистецька реалізація Т. Осьмачкою, І. Багряним, В. Баркою екзистенціальних проблем свободи та вибору / О. Ю. Піскун // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Наукові записки кафедри української літератури. – Випуск перший. – Черкаси, 2000. – С.103 – 111 (0, 4 др. арк.).

 50. Піскун О. Ю. Психологія творчої особистості Т. Осьмачки / О. Ю. Піскун // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Випуск другий. – Черкаси, 2003. – С. 62 – 71 (0, 45 др. арк. ).

 51. Піскун О. Ю. Українське письменство початку ХХ століття: роздвоєння душі і соціальний перелом / О. Ю. Піскун // Збірник праць наукової конференції «Українське літературно-мистецьке відродження 20-х рр. ХХ ст.: питання стилю, проблематики, мови». – Черкаси, 2005. – С. 140 – 148 (0, 40 др. арк.).

 52. Ромащенко Л.І. “Я кохаю усміх твій”// Педагогічний вісник–1996. – № 1 – С. 26 – 29.

 53. Ромащенко Л.І. „У Вільні, городі преславнім...” // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Зб. наук. праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2008. – С. 102-111.

 54. Ромащенко Л.І. Богдан Залеський – польський співець України // Нова доба – 2002. –
  9 квітня.

 55. Ромащенко Л.І. Богдан Залеський і Черкащина // Холодний Яр. – 1998. – № 2. – С .63 – 66.

 56. Ромащенко Л.І. Варшавські враження // Холодний Яр: Часопис.– Черкаси: Відлуння-Плюс. – 2005. – №2. – С. 231-238 (0,5 д.а.).

 57. Ромащенко Л.І. Діалектика національного та інтернаціонального.– Холодний Яр. – 1997. – № 6 .– С. 53. – 55.

 58. Ромащенко Л.І. До сув’язі культур // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Зб. наук. праць. – Черкаси: Брама, 2007. – С. 98-100 (0, 3 д.а.).

 59. Ромащенко Л.І. Епопея про легендарного кошового Запорозької Січі // Холодний Яр: Часопис. – Черкаси: Відлуння-Плюс. – 2003. – №3. – С.177–186.

 60. Ромащенко Л.І. Збагнемо „таїну слова” // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Зб. наук. праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2008. – С. 112-115.

 61. Ромащенко Л.І. Збагнемо „таїну слова”// Кіровоградська правда. – 2008. – 1 квіт.

 62. Ромащенко Л.І. Історико-пригодницька повість у літературі української діаспори (на матеріалі пригодницьких повістей В. Лозинського-М. Ценевича // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси: Брама, 2005. – Вип.4.– С. 63–67.

 63. Ромащенко Л.І. Постать Г. Сковороди і сучасна історична проза // Григорій Сковорода. Інтерпретації: Культурологія. Філософія. Педагогіка. Літературознавство. Збірник наукових праць. – Черкаси: Брама, 2003. – С. 138–143.

 64. Ромащенко Л.І. Северин Гощинський – яскравий представник “української школи в польському письменстві // Нова доба. – 2001. – 20 листопада.

 65. Ромащенко Л.І. Символічні грані образу (за драмою К. Буревія ”Павло Полуботок” і романом Г. Колісника “Тризна”) // ЛФК: наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси, 2003.– С. 72 – 77.

 66. Ромащенко Л.І. Становлення і розвиток теми козаччини в українській літературі літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Наукові записки кафедри української літератури. – Черкаси, 2000 – Випуск 1. – С. 68 – 76.

 67. Ромащенко Л.І. Теодор Томаш Єж і його роман “З бурхливої хвилі”: повернення із забуття // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Зб. наук. праць. – Черкаси: Брама, 2007. – С. 85-97 (0,8 д.а.).

 68. Ромащенко Л.І. Трудар літературної ниви. // Соціал-демократ Черкащини. – 2001 – 5 жовтня.

 69. Ромащенко Л.І. Форум славістів у Вроцлаві // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси-Брама, 2006.– С. 129-133 (0, 4 д.а.).

 70. Ромащенко Л.І. Чумацьким Шляхом – до щастя: Роздуми над романом В. Малика “Чумацький Шлях”// Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – Черкаси: Брама, 2003. – С.64–73.

 71. Синьоок Г. “Де ж заблукало ти, завтра моє?” / Г. Синьоок // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – Черкаси: Брама, 2003. – С. 156 – 161 (0,4 д.а.).

 72. Синьоок Г. “Загляньмо в глибину дорослих душ...” (Про поетичну збірку Людмили Солончук “Птах туману”) / Г. Синьоок // Сільські обрії. – 2004. – № 23 (4 червня). – С. 5 (0,2 д.а.).

 73. Синьоок Г. “Миті, надані у кредит...” / Г. Синьоок // Нова доба. – 2002. – 24 грудня (у співавт.) (0,4 д.а.).

 74. Синьоок Г. «Якої глибини душа любові…» / Г. Синьоок // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – Черкаси: Брама, 2005. – С. 182 – 187 (0,3 д.а.).

 75. Синьоок Г. До проблеми поетичного перекладу Арсенія Тарковського: внутрішні та зовнішні спонуки / Г. Синьоок // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – Вип. 5. – Черкаси: Брама, вид. Вовчок О. Ю, 2006. – С. 83 – 92 (0,5 д.а.).

 76. Синьоок Г. Екзистенційні мотиви в ліриці Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: спроба типологічного аналізу. Стаття друга / Г. Синьоок // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – Вип. 7. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2008. – С. 62 – 69 (0,4 д.а.).

 77. Синьоок Г. Ігор Забудський: «Приходьте, думи лісові!» – замовляння пензля і слова / Г. Синьоок // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – Вип. 5. – Черкаси: Брама, вид. Вовчок О. Ю, 2006. – С. 137 – 139. (у співавт.) (0,1 д.а.).

 78. Синьоок Г. Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: «Ми – одного древа гілля» / Г. Синьоок // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – Вип. 4. – Черкаси: Брама, 2005. – С. 82 – 94 (0,6 д.а.).

 79. Синьоок Г. Сатиричні твори Леоніда Первомайського і Арсенія Тарковського: компаративні нотатки / Г. Синьоок // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – Вип. 6. – Черкаси: Брама, вид. Вовчок О. Ю, 2007. – С. 68 – 73 (0,3 д.а.).

 80. Скорина Л.В. “Зойки розбитого життя” (Сторінками епістолярної спадщини І.Дніпровського) // Березіль.–2000.–№1.–С.179–183.–0,2 д.а.

 81. Скорина Л.В. Український бестселер: третя спроба В.Шкляра // Березіль.–2004.–№7-8.–С.177-182.–0,3 д.а.


9519204558694952.html
9519340536784174.html
9519577496286508.html
9519761134215407.html
9519883127441358.html