2. Матриця „Привабливість-конкурентоспроможність


Теми практичних занять

з дисципліни „Стратегічний менеджмент”

для студентів факультету менеджменту

денної форми навчання спеціальності

7 050.201 „Менеджмент організацій”


модуль 1


Тема 1. Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) 2 години


  1. Правила побудови матриці БКГ

  2. Господарська зона:„Зірки”

  3. Господарська зона „Дикі коти”

  4. Господарська зона „Дійні корови”

  5. Господарська зона „Собаки”

  6. Функції та умови застосування матриці БКГ

  7. Задача


Тема 2. Матриця „Привабливість-конкурентоспроможність”

(Дженерал Еклектрік та МакКінсі) 2 години


  1. Показники для оцінки привабливості галузі та конкурентоспроможності підприємства

  2. Етапи побудови матриці

  3. Основні стратегічні альтернативи матриці

  4. Задача


Тема 3. Матриця Ансоффа 2 години


  1. Правила побудови матриці

  2. Стратегія „Вдосконалення діяльності”

  3. Стратегія „Товарної експансії”

  4. Стратегія „Ринкової експансії”

  5. Стратегія „Диверсифікації”


Тема 4. Оцінка рівня стратегічних капітальних вкладень 2 години


  1. Визначення конкурентного статусу фірми

  2. Критична точка об’єму стратегічних капітальних вкладень

  3. Оптимальна точка об’єму стратегічних капітальних вкладень

  4. Види стратегічних капітальних вкладень


модуль 2


Тема 5. Аналіз конкурентних позицій підприємства АПК 2 години


5.1. Побудова карти стратегічних груп для підприємств регіону (ринку)

5.2. Визначення рейтингу досліджуваного підприємства порівняно з конкурентами

5.3. Побудова графічного зображення рейтингу, визначення резервів підвищення конкурентоспроможності для підприємства


Тема 6. SWOT – аналіз 4 години


6.1. Поняття SWOT – аналізу

6.2. Сильні та слабкі сторони підприємства

6.3. Можливості та загрози середовища

6.4. Проведення SWOT – аналізу конкретного підприємства

6.5. Розробка стратегії подальшої діяльності підприємства відповідно до результатів аналізу


Тема 7. Діловий комплексний аналіз 2 години


  1. Показники, які впливають на ефективність СЗГ

  2. Матриця „Можливість-вразливість”


Питання до захисту

1 модуля з дисципліни «Стратегічний менеджмент»


 1. Поняття стратегії

 2. Основні риси стратегії

 3. Риси недостатньообгрунтованої стратегії

 4. Основні фази розвитку стратегічного менеджменту

 5. Основні складові стратегії

 6. Що таке СЗГ (стратегічна зона господарювання)
  Що таке стратегічний господарський центр
 1. Життєвий цикл попиту та технології

 2. Виділення СЗГ

 3. Зони стратегічних ресурсів

 4. Групи, що впливають на формування стратегії

 5. Місія організації

 6. Фактори, що впливають на вироблення місії організації

 7. Цілі організації та їх основні напрямки

 8. Цілі росту

 9. Вимоги до цілей

 10. Процес формування цілей організації

 11. Правила побудови матриці БКГ

 12. Господарська зона:„Зірки”

 13. Господарська зона „Дикі коти”

 14. Господарська зона „Дійні корови”

 15. Господарська зона „Собаки”

 16. Функції та умови застосування матриці БКГ

 17. Показники для оцінки привабливості галузі та конкурентоспроможності підприємства

 18. Етапи побудови матриці

 19. Основні стратегічні альтернативи матриці

 20. Правила побудови матриці

 21. Стратегія „Вдосконалення діяльності”

 22. Стратегія „Товарної експансії”

 23. Стратегія „Ринкової експансії”

 24. Стратегія „Диверсифікації”

 25. Визначення конкурентного статусу фірми

 26. Критична точка об’єму стратегічних капітальних вкладень

 27. Оптимальна точка об’єму стратегічних капітальних вкладень

 28. Види стратегічних капітальних вкладеньТеми практичних занять

з дисципліни „Стратегічне управління”

для студентів факультету економіки та підприємництва

денної форми навчання спеціальності

7 050.106 „Облік та аудит”


модуль 1


Тема 1. Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) 2 години


  1. Правила побудови матриці БКГ

  2. Господарська зона:„Зірки”

  3. Господарська зона „Дикі коти”

  4. Господарська зона „Дійні корови”

  5. Господарська зона „Собаки”

  6. Функції та умови застосування матриці БКГ

  7. Задача


Тема 2. Матриця „Привабливість-конкурентоспроможність”

(Дженерал Еклектрік та МакКінсі) 2 години


  1. Показники для оцінки привабливості галузі та конкурентоспроможності підприємства

  2. Етапи побудови матриці

  3. Основні стратегічні альтернативи матриці

  4. Задача


Тема 3. Матриця Ансоффа 2 години


  1. Правила побудови матриці

  2. Стратегія „Вдосконалення діяльності”

  3. Стратегія „Товарної експансії”

  4. Стратегія „Ринкової експансії”

  5. Стратегія „Диверсифікації”


модуль 2


Тема 4. Оцінка рівня стратегічних капітальних вкладень 2 години


  1. Визначення конкурентного статусу фірми

  2. Критична точка об’єму стратегічних капітальних вкладень

  3. Оптимальна точка об’єму стратегічних капітальних вкладень

  4. Види стратегічних капітальних вкладеньТема 5. Аналіз конкурентних позицій підприємства АПК 2 години


5.1. Побудова карти стратегічних груп для підприємств регіону.

5.2. Визначення рейтингу досліджуваного підприємства порівняно з конкурентами

5.3. Побудова графічного зображення рейтингу, визначення резервів підвищення конкурентоспроможності для підприємства


Тема 6. SWOT – аналіз 2 години


6.1. Поняття SWOT – аналізу

6.2. Сильні та слабкі сторони підприємства

6.3. Можливості та загрози середовища

6.4. Проведення SWOT – аналізу конкретного підприємства

6.5. Розробка стратегії подальшої діяльності підприємства відповідно до результатів аналізу
9493845905340912.html
9493888637321605.html
9494005187641763.html
9494170573074550.html
9494312628775951.html